Kontaktvägar

Kontaktuppgifter till expertteamet samt remissvägar.

Barnteamet 

Expertteamsansvarig (barn) Professor Jovanna Dahlgren, endokrinolog
E-post: jovanna.dahlgren@gu.se 

Kontaktväg för patienter/närstående (barn) via 1177

E-post sänds över öppna nät och är inte en säker kontaktväg. Skicka därför inga personuppgifter eller känslig information per e-post.

Vuxenteamet

Expertteamsansvarig (vuxen) Professor Gudmundur Johannsson, endokrinolog

Kontaktväg för patienter (vuxna) via 1177

E-post sänds över öppna nät och är inte en säker kontaktväg. Skicka därför inga personuppgifter eller känslig information per e-post.

Remissvägar barn

Adress (på kuvertet):
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Adress (på remissen):
Endokrinmottagning barn
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Egenremiss via 1177

Remissvägar vuxen

Adress (på kuvertet):
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Adress (på remissen):
Endokrinmottagning Sahlgrenska
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Egenremiss via 1177