Kunskapsstöd, forskning och utveckling (FoUUI)

Lokala, regionala, nationella och internationella kunskapsstöd som expertteamet använder sig av samt vetenskapliga publikationer av expertteamet.

Regionala kunskapsstöd

Nationella kunskapsstöd

Internationella kunskapsstöd

 

Avdelningen för dermatologi på Göteborgs universitet är en mycket aktiv enhet med en stark klinisk koppling. Fokusområden är förutom inflammatoriska hudsjukdomar även hudtumörer, genetiska hudsjukdomar och innovativa framtidsområden som artificiell intelligens och teledermatologi.

Hudkliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset samarbetar idag bland annat med Lunds universitet i en internationell multicenterstudie om hidradenitis suppurativa. Vi samarbetar också med andra enheter för nationell högspecialiserad vård för att inventera behov och utföra fler studier.  

Vetenskapliga publikationer av teamet

  •