Expertteamet

Vi har en av Sveriges största hudkliniker med mer än tjugo specialistläkare i dermatologi och har även landets enda jourlinje med möjlighet till telefonkonsultation dygnet runt för akuta dermatologiska patientfall (till exempel allvarliga läkemedelsreaktioner).

Inom vår enhet för nationell högspecialiserad vård finns en dagsjukvårdsavdelning och hudbehandlingsmottagning. Här möts du som patient av sjuksköterskor och undersköterskor med långvarig dermatologisk erfarenhet av bland annat avancerad sårvård, CO2-laserkirurgi och systembehandlingar av allvarliga hudsjukdomar. Det fåtal patienter som behöver vårdas i slutenvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset bereds plats på reumatologisk vårdavdelning. Tillgång till psykolog och kuratorer finns inom verksamheten. Vi har sedan flera år en välfungerande bildremissenhet, bemannad av två specialistläkare i dermatologi. Patienter med svåra hudsymtom kan i stor utsträckning få behandling på sitt hemortssjukhus, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset som konsult. 

Ingår i expertteamet

Vilka ingår i teamet? 

Ansvarig expertteamsläkare

Expertteamskoordinator

Dermatolog

Dermatopatolog

Plastikkirurg specialiserad mot deramatologi

Specialiserad sjuksköterska

Kurator

Psykolog

Psykiatriker

Klinisk farmakolog

Infektionsläkare

Öron- näs- och halsläkare

Tandvård

 

Klinisk genetiker

Kirurg

Immunolog

Reumatolog

Onkolog

Radiolog

Narkos/smärtläkare

Dietist

Fysioterapeut

Arbetsterapeut