Expertteamet

Hur arbetar teamet? Runt 1000 tecken
Exempel på vad man kan skriva i sammanfattningen:

Barn-vuxna, transition?
Samverkan mellan specialister i teamet, MDK?
Uppföljning, riktlinjer, årskontroller, samordning av vårdinsatser?
Samverkan/ansvarsfördelning mellan specialistsjukvård– primärvård–habilitering–hemortssjukhus-myndigheter?
Skrivs vårdplaner?
Finns nationellt samarbete?
Finns samarbete med patientnätverk?

 

Ingår i expertteamet

Vilka ingår i teamet? 

Ansvarig expertteamsläkare

Expertteamskoordinator

Dermatolog

Dermatopatolog

Plastikkirurg specialiserad mot deramatologi

Specialiserad sjuksköterska

Kurator

Psykolog

Psykiatriker

Klinisk farmakolog

Infektionsläkare

Öron- näs- och halsläkare

Tandvård

 

Klinisk genetiker

Kirurg

Immunolog

Reumatolog

Onkolog

Radiolog

Narkos/smärtläkare

Dietist

Fysioterapeut

Arbetsterapeut