Kontaktvägar

Kontaktuppgifter till expertteamet samt remissvägar.

Expertteamskoordinator (vuxen) 
E-post: 
Tel: 

Expertteamsansvarig (vuxen) 
E-post: 
Telefon via växel: 

Kontaktväg för patienter/vårdnadshavare via 1177

E-post sänds över öppna nät och är inte en säker kontaktväg. Skicka därför inga personuppgifter eller känslig information per e-post.

Remissvägar

Adress (på kuvertet):
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Adress (på remissen):
Hudmottagning Sahlgrenska
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Egenremiss via 1177