ERN och NHV

Europeiska referensnätverk (ERN) är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa. Nätverken underlättar diskussioner om svåra och sällsynta hälsotillstånd som kräver högspecialiserad vård, stora kunskaper och resurser. Nationell högspecialiserad vård (NHV) är offentligt finansierad vård där endast ett fåtal vårdgivare kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära och multiprofessionella team.

ERN

I Sverige är Akademiska sjukhuset i Uppsala medlemmar i ERN-Skin, det europeiska referensnätverket för sällsynta hudsjukdomar.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset är inte medlemmar, men har tillgång till det europeiska referensnätverket genom andra medlemmar i Sverige.
Mer information om medlemskapet?

Läs mer om ERN

NHV

Västra Götalandsregionen bedriver från 1 juli 2024 nationell högspecialiserad vård för Svåra hudsymtom (rådgivning, utredning, behandling och uppföljning av blåsdermatoser, läkemedelsreaktioner, pyoderma gangrenosum och hidradenitis suppurativa).

Nationell högspecialiserad vård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset