Kontaktvägar

Kontaktuppgifter till expertteamet samt remissvägar.

Kontaktuppgifter till teamet

Expertteamskoordinator Lisa Kareld, specialistsjuksköterska
E-post: lisa.kareld@vgregion.se 
Telefon: 031-342 91 58

Expertteamsansvarig Gunnhildur Gudnadottir, öron- näs- och halsläkare
E-post: gunhildur.gudnadottir@vgregion.se 

E-post sänds över öppna nät och är inte en säker kontaktväg. Skicka därför inga personuppgifter eller känslig information per e-post.

Remissvägar

Adress (på kuvertet):
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Adress (på remissen):
Öron- näs- och halsmottagning Sahlgrenska
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Egenremiss via 1177