ERN och NHV

Europeiska referensnätverk (ERN) är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa. Nätverken underlättar diskussioner om svåra och sällsynta hälsotillstånd som kräver högspecialiserad vård, stora kunskaper och resurser. Nationell högspecialiserad vård (NHV) är offentligt finansierad vård där endast ett fåtal vårdgivare kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära och multiprofessionella team.

ERN


I Sverige är Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och Akademiska sjukhuset i Uppsala medlemmar i VASCERN, det europeiska referensnätverket för sällsynta kärlsjukdomar.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset är inte medlemmar, men har tillgång till det europeiska referensnätverket genom andra medlemmar i Sverige.

Läs mer om ERN

NHV


Västra Götalandsregionen bedriver för närvarande ingen nationell högspecialiserad vård för HHT/Oslers sjukdom, men Sahlgrenska Universitetssjukhuset har tillstånd att bedriva NHV för Preimplantatorisk genetisk testning (PGT) vilket kan vara aktuellt vid HHT/Oslers sjukdom.

Nationell högspecialiserad vård på Sahlgrenska