Expertteamet för sällsynta lungsjukdomar hos barn

Sällsynta lungsjukdomar är medicinska tillstånd som påverkar lungorna och andningsvägarna. De förekommer mycket sällan i befolkningen och det kan därför vara svårt att diagnostisera och behandla dessa tillstånd.

Många av dessa sjukdomar är ärftliga eller har okända orsaker.

Exempel på sällsynta lungsjukdomar:
Idiopatisk lungfibros, sarkoidos, cystisk fibros, bronkiektasi av icke-cystisk fibros, pulmonell hypertoni, primär ciliär dyskinesi, alfa-1-antitrypsinbrist och mesoteliom.

Beskrivning av sjukdomsgruppen ca 1000 tecken.

Expertteamet

Beskrivning om hur expertteamet arbetar och vilka som ingår i teamet.

Diagnoslista/länkar

Lista över diagnoser som expertteamet ansvarar för samt länkar till diagnosbeskrivningar.

ERN och NHV

Europeiska referensnätverk och Nationell högspecialiserad vård kopplat till expertteamet.

Resurser

Patientnätverk, andra resurser och övriga länkar.