ERN och NHV

Europeiska referensnätverk (ERN) är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa. Nätverken underlättar diskussioner om svåra och sällsynta hälsotillstånd som kräver högspecialiserad vård, stora kunskaper och resurser. Nationell högspecialiserad vård (NHV) är offentligt finansierad vård där endast ett fåtal vårdgivare kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära och multiprofessionella team.

ERN

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är medlemmar i ERN-LUNG, det europeiska referensnätverket för sällsynta lungsjukdomar.
Mer information om medlemskapet

Läs mer om ERN

NHV

Västra Götalandsregionen bedriver nationell högspecialiserad vård (NHV) för kroniska lungsjukdomar hos barn och lungtransplantation.

Sedan juli 2023 har Sahlgrenska Universitetssjukhuset tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård (NHV) för barn med vissa svårare kroniska lungsjukdomar. Tillståndet gäller vård av barn med primär flimmerhårorörlighet (PCD), bronkiektasier/andra sekundära lungskador, svår eller oklar kronisk obstruktiv lungsjukdom och barn med centrala andningsstörningar och/eller behov av ventilatorstöd i hemmet. Tillståndet gäller även interstitiella lungsjukdomar (ILD) och lung/thorax- eller nedre luftvägsmissbildningar.

Nationell högspecialiserad vård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset