Expertteamet

Medicin barn vid Drottning Silvias barnsjukhus – en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset, tar sedan många år emot patienter med både lungkirurgiska och lungmedicinska sjukdomar.

Patienter och närstående möts av ett multidisciplinärt team bestående av specialistläkare från flera olika specialiteter, bland annat barnlungmedicinsk specialistkompetens, specialistsjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister, logopeder, kuratorer och psykologer. Det finns också ett andningsteam med undersköterskor, sjuksköterskor, barnsjuksköterskor och läkare som har särskild inriktning mot lungsjukdomar och andningsstöd. Teamet sätts samman utifrån patientens behov och inkluderar både fysiskt och psykosocialt omhändertagande.

Hur arbetar teamet? Runt 1000 tecken
Exempel på vad man kan skriva i sammanfattningen:
Barn-vuxna, transition?
Samverkan mellan specialister i teamet, MDK?
Uppföljning, riktlinjer, årskontroller, samordning av vårdinsatser?
Samverkan/ansvarsfördelning mellan specialistsjukvård– primärvård–habilitering–hemortssjukhus-myndigheter?
Skrivs vårdplaner?
Finns nationellt samarbete?
Finns samarbete med patientnätverk?

 

Ingår i expertteamet

Vilka ingår i barn teamet? (lägg till namn och ta bort icke aktuella professioner)

 • Ansvarig expertteamsläkare Karsten Kötz, barnlungläkare
 • Expertteamskoordinator
 • Lungläkare Emma Goksör
 • Klinisk  genetiker
 • Kardiolog
 • Kirurg
 • Immunolog
 • Obstetriker
 • Infektionsläkare
 • Radiolog
 • Narkos/smärtläkare
 • Dietist
 • Fysioterapeut
 • Arbetsterapeut
 • Psykolog
 • Kurator
 • Logoped
 • Diagnostiskt team aktuella lab