Diagnoslista/länkar

Listor över diagnoser som expertteamet ansvarar för.

Lista/länkar till diagnosbeskrivningar

Hjälp med översättning till svenska + se över PCD samt PH/CTEPH/PAH o.s.v. Hur skriva?

Någon mer text (diagnosbeskrivning) ni vill ha med?