Kontaktvägar

Kontaktuppgifter till expertteamet samt remissvägar.

Expertteamskoordinator
E-post: 
Tel: 031-343 63 00
Telefontider: Måndag-fredag 07:30-13:00

Expertteamsansvarig Karsten Kötz, barnlungläkare
E-post: karsten.kotz@vgregion.se 

Telefon via växel: 031-342 10 00

Kontaktväg för patienter/närstående via 1177

E-post sänds över öppna nät och är inte en säker kontaktväg. Skicka därför inga personuppgifter eller känslig information per e-post.

Remissvägar

Adress (på kuvertet):
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Adress (på remissen):
Lungmottning barn
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Egenremiss via 1177