Kontaktvägar

Kontaktuppgifter till expertteamet samt remissvägar.

Kontaktuppgifter till teamet

Expertteamskoordinator Kristina Cid Käll, sjuksköterska
E-post: kristina.cid.kall@vgregion.se 
Tel: 031-342 24 00

Expertteamsansvarig Dimitrios Chantzichristos, endokrinolog
E-post: dimitrios.chantzichristos@vgregion.se 
Tel: 031-342 85 47

Kontaktväg för patienter/närstående via 1177

E-post sänds över öppna nät och är inte en säker kontaktväg. Skicka därför inga personuppgifter eller känslig information per e-post.

Remissvägar

Adress (på kuvertet):
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Adress (på remissen):
Medicinmottagning endokrin Sahlgrenska
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Egenremiss via 1177

Provtagningsremiss metabola sjukdomar ?
Provtagningsremiss neurometabola sjukdomar ?