Expertteamet för Fabrys sjukdom hos vuxna

Fabrys sjukdom ingår i gruppen lysosomala sjukdomar. Lysosomer är små enheter i cellerna som har till uppgift att bryta ned olika ämnen med hjälp av enzymer.

Vid Fabrys sjukdom finns det en brist på enzymet alfa-galaktosidas A. Det gör att vissa ämnen inte bryts ned utan i stället ansamlas i cellerna vilket leder till att blodkärl och andra organ kan skadas. Vanliga symtom är smärta samt påverkan på hjärta, njurar och blodkärl i hjärnan. Sjukdomen är ärftlig.

Sjukdomen börjar oftast i barnaåren, ibland redan vid 7-8 års ålder, med episoder av smärtor i händer och fötter, svårighet att svettas, hudförändringar och ögonförändringar.

Tidiga symptom

  • Brännande smärta i händer och fötter (akroparestesi )
  • Frånvaro av förmåga att svettas (anhidros)
  • Mag- tarmbesvär
  • Stjärnmönster på hornhinnan
  • Hudutslag (angiokeratoma)
  • Tinnitus, hörselnedsättning
  • Allmän trötthet

Expertteamet

Beskrivning om hur expertteamet arbetar och vilka som ingår i teamet.

Diagnoslista/länkar

Lista över diagnoser som expertteamet ansvarar för samt länkar till diagnosbeskrivningar.

ERN och NHV

Europeiska referensnätverk och Nationell högspecialiserad vård kopplat till expertteamet.

Resurser

Patientnätverk, andra resurser och övriga länkar.