Expertteamet

Hur arbetar teamet? Runt 1000 tecken
Exempel på vad man kan skriva i sammanfattningen:
Barn-vuxna, transition?
Samverkan mellan specialister i teamet, MDK?
Uppföljning, riktlinjer, årskontroller, samordning av vårdinsatser?
Samverkan/ansvarsfördelning mellan specialistsjukvård– primärvård–habilitering–hemortssjukhus-myndigheter?
Skrivs vårdplaner?
Finns nationellt samarbete?
Finns samarbete med patientnätverk?

Ingår i teamet

  • Expertteamsansvariga Dimitrios Chantzichristos,endokrinolog, Daniela Esposito, endokrinolog
  • Expertteamskoordinator Kristina Cid Käll, sjuksköterska
  • Sjuksköterska Helena Wik

Diagnostiskt team aktuella lab?