Diagnoslista/länkar

Lista över diagnoser som expertteamet ansvarar för samt länkar till diagnosbeskrivningar.

Lista/länkar till diagnosbeskrivningar

Fel i nedbrytningen av fettsyror (betaoxidationsdefekter)

Fel i karnitinsystemet

Organiska acidurier

Fel i ureacykeln

  • Arginasbrist (ARG)
  • Argininosuccinatlyasbrist (ASA)
  • Citrullinemi (CIT)
  • HHH syndrom

Andra fel i omsättningen av aminosyror

Andra sjukdomar

GSD typ 0, IV (Andersens sjukdom), VI (Hers sjukdom)?