Kontaktvägar

Kontaktuppgifter till expertteamet samt remissvägar.

Kontaktuppgifter till teamet

Expertteamskoordinator Josefine Mlakar, barnsjuksköterska, Lisa Ånskog, barnsjuksköterska
E-post: josefine.mlakar@vgregion.se, lisa.anskog@vgregion.se 

Expertteamsansvarig Annika Reims, endokrinolog, Katrin Adrian, specialistläkare barnmedicin
E-post: annika.reims@vgregion.se, katarina.adrian@vgregion.se 

Kontaktväg för patienter/närstående via 1177

E-post sänds över öppna nät och är inte en säker kontaktväg. Skicka därför inga personuppgifter eller känslig information per e-post.

Remissvägar

Adress (på kuvertet):
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Adress (på remissen):
Metabolmottagning barn
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Egenremiss via 1177

Provtagningsremiss metabola sjukdomar
Provtagningsremiss neurometabola sjukdomar