Diagnoslista/länkar

Lista över diagnoser som expertteamet ansvarar för samt länkar till diagnosbeskrivningar.

Lista/länkar till diagnosbeskrivningar

(Lista tagen från tidigare webbsida, men den verkar inte komplett om man jämför med andra listor, vi har lagt till några men bra om ni ser över.)

Lysosomala sjukdomar

Ceroida Lipofuscinoser

Glukoproteinoser

Mukopolysackaridoser

Multipla enzymdefekter

  • Galaktosialidos
  • Mukolipidos typ II/III (I-cellssjukdom, ML II, ML III)
  • Multipel sulfatasbrist

Sfingolipidoser

Transportstörningar

Peroxisomala sjukdomar

Biogenessjukdomar

CDG-syndrom

Enkla enzymbristtillstånd

Kolhydrat-,  fettsyreoxidations- eller ketonkroppsrubbningar

Övriga

  • NOMS, NeurOmodulatorer och andra småMolekylSjukdomar (B6-brist, neurotransmittorsjukdomar med flera)
  • Wilsons sjukdom