Expertteamet för hypospadi hos barn

Hypospadi är en medfödd missbildning hos pojkar där urinröret mynnar på undersidan av penis. Förhud saknas oftast på undersidan av penis och ligger som en ”kåpa” på ovansidan. Djupa hypospadier är ofta kombinerade med kraftig kurvering av penis.

Expertteamet

Beskrivning om hur expertteamet arbetar och vilka som ingår i teamet.

Diagnoslista/länkar

Lista över diagnoser som expertteamet ansvarar för samt länkar till diagnosbeskrivningar.

ERN och NHV

Europeiska referensnätverk och Nationell högspecialiserad vård kopplat till expertteamet.

Resurser

Patientnätverk, andra resurser och övriga länkar.