Expertteamet för uretravalvel hos barn

Uretravalvel förekommer endast hos pojkar och innebär ett medfött slemhinneveck i urinröret som vanligtvis upptäcks vid rutinultraljud före födseln och ibland i samband med en urinvägsinfektion.

Valveln (slemhinnevecket) utgör ett hinder i urinröret som försvårar kissandet och kan leda till att urinen hindras helt eller delvis att komma ut när pojken kissar. Risken med detta är att det kan det leda till en vidgning av övre urinvägarna, inkontinens, reflux, förtjockad blåsa och hos många nedsatt njurfunktion.

Valveln (slemhinnevecket) tas bort/delas på operationsavdelningen i narkos. Innan operation får barnet en kateter för att säkerställa att urinblåsan töms på urin. Efterkontroll sker enligt rutin hos barnurolog i samverkan med barnnefrolog och uroterapeut på uro-stomimottagning eller på urinvägsmottagning.

Även de pojkar som tidigt upptäckts ha en valvel som lett till allvarlig blåsmuskelskada har god prognos vad gäller inkontinens, de allra flesta är torra till skolstart.

Expertteamet

Beskrivning om hur expertteamet arbetar och vilka som ingår i teamet.

Diagnoslista/länkar

Lista över diagnoser som expertteamet ansvarar för samt länkar till diagnosbeskrivningar.

ERN och NHV

Europeiska referensnätverk och Nationell högspecialiserad vård kopplat till expertteamet.

Resurser

Patientnätverk, andra resurser och övriga länkar.