ERN och NHV

Europeiska referensnätverk (ERN) är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa. Nätverken underlättar diskussioner om svåra och sällsynta hälsotillstånd som kräver högspecialiserad vård, stora kunskaper och resurser. Nationell högspecialiserad vård (NHV) är offentligt finansierad vård där endast ett fåtal vårdgivare kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära och multiprofessionella team.

ERN

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är medlemmar i eUROGEN, det europeiska referensnätverket för sällsynta urogenitala tillstånd där uretravalval ingår.

Även Akademiska Universitetssjukhuset i Uppsala, Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och Skånes Universitetssjukhus i Malmö och Lund är medlemmar i eUROGEN.

Läs mer om ERN

NHV

Västra Götalandsregionen bedriver för närvarande ingen nationell högspecialiserad vård för uretravalvel.

Nationell högspecialiserad vård på Sahlgrenska