Kunskapsstöd, forskning och utveckling (FoUUI)

Lokala, regionala, nationella och internationella kunskapsstöd som expertteamet använder sig av samt vetenskapliga publikationer av expertteamet.

Lokala kunskapsstöd

Nationellt register

Forskning, utveckling, utbildning och innovation (FoUUI)

Expertteamet deltar aktivt både lokalt, nationellt och internationellt för att driva vården framåt för diagnosgruppen genom utbildning, utvecklingsarbete och med forskningsprojekt.

Regionalt

Regionalt utvecklar vi kontinuerligt lokala vårdprogram.

Nationellt

Pågående forskning som drivs av expertteamet på Drottning Silvias Barnsjukhus;
”Kliniska studier av pojkar födda med hinder i urinröret (uretravalvel), vilken betydelse har blåsdysfunktion och polyuri (stora urinmängder) för fortskridande njurnedsättning”.

Internationellt

Internationellt representerar expertteamet Sverige i eUROGEN, ett europeiskt nätverk där experter lär av varandra och tillsammans hjälper patienter över hela Europa.

Vetenskapliga publikationer av expertteamet

Sofia Sjöström | Göteborgs universitet

Ulla Sillen | Göteborgs universitet

Kate Abrahamsson | Göteborgs universitet

Marie Andersson | Göteborgs universitet

 

Expertteamets publikationer om uretravalvel

1. Spontaneous resolution of high grade infantile vesicoureteral reflux. Sjöström S, Sillén U, Bachelard M, Hansson S, Stokland E. J Urol. 2004:172(2):694-8; discussion 69

2. Treatment of bladder dysfunction and high-grade vesicoureteral reflux does not influence the spontaneous resolution rate. Sillén U, Holmdahl G, Hellström AL, Sjöström S, Sölsnes E. J Urol. 2007:177(1):325-9; discussion 32

3. Is the mode of occurrence of vesicoureteral reflux correlated to bladder function and spontaneous resolution? Wahll L, Bachelard M, Sjöström S, Sillén U. J Pediatr Urol 2009:5(3):170-7.

4. Longitudinal development of renal damage and renal function in infants with high grade vesicoureteral reflux. Sjöström S, Jodal U, Sixt R, Bachelard M, Sillén U. J Urol. 2009:181(5):2277-83. Sofia Ulrika Sjöström Sida 7

5. Change of urodynamic patterns in infants with dilating vesicoureteral reflux: 3-year followup. Sjöström S, Bachelard M, Sixt R, Sillén U. J Urol. 2009:182(5):2446-53

6. Predictive factors for resolution of congenital high grade vesicoureteral reflux in infants: results of univariate and multivariate analyses. Sjöström S, Sillén U, Jodal U, Sameby L, Sixt R, Stokland E. J Urol. 2010:183(3):1177-84.

7. Radiological bladder characteristics in VCU for young children with high-grade VUR. Felberg K, Sillén U, Bachelard M, Abrahamsson K, Sjöström S. J Ped Urol 2014:10 (6) 1100-1105.

8. Effects of transcutaneous neuromodulation (TENS) on overactive bladder symptoms in children: A randomized controlled trial. Sillén U, Arwidsson C, Doroszkiewicz M, Antonsson H, Jansson I, Stålklint M, Abrahamsson K, Sjöström S. Journal of pediatric urology 2014

9. The Swedish infant high-grade reflux trial – Study Presentation and Vesicoureteral Reflux Outcome. Nordenström J, Sillen U, Brandström P, Holmdahl G, Sixt R, Stokland E, Sjöström S. J Ped Urol 2017 Apr:13(2):130-138

10. The Swedish infant high-grade reflux Trial: UTI and renal damage. Nordenström J, Sjöström S, Sillén U, Sixt R, Brandström P. J Ped Urol
. 2017 Apr;13(2):146-154

11. Nordenstrom J, Holmdahl G, Brandström P, Sixt R, Stokland E, Sillén U, Sjöström S: The Swedish infant high-grade reflux trial: Study presentation and vesicoureteral reflux outcome. J Pediatr Urol, Apr;13(2):130-138, 2017.

12. Nordenstrom J, Sillén U, Holmdahl G, Linnér T, Stokland E, Sjöström S: The Swedish Infant High-grade Reflux Trial - Bladder function. J Pediatr Urol, Apr;13(2):139-145, 2017.

13. Nordenstrom J, Sjöström S, Sillén U, Sixt R, Brandström P: The Swedish infant high-grade reflux trial: UTI and renal damage. J Pediatr Urol, Apr;13(2):146-154, 2017.

14. Nordenström J, Sillén U, Holmdahl G, Brandström P, Sixt R, Stokland E, Sjöström S: Response to commentary on Swedish infant high-grade reflux trial. J Ped Urol. Apr;13(2):156-157, 2017

15. Bladder/bowel dysfunction at school age is seen in children with high-grade vesicoureteral reflux and lower urinary tract dysfunction in infancy. Sjöström S, Ekdahl H, Abrahamsson K, Sillén U.Acta Paediatr. 2020 Feb;109(2):388-395. doi:10.1111/apa.14973. Epub 2019 Sep 12.PMID: 31420891

16. A scoring system for predicting downgrading and resolution of high-grade infant vesicoureteral reflux Sjöström S, Pivodic A, Abrahamsson K, Sixt R, Stokland E, Hansson S. Acta Paediatr. 2020 Jun 8. doi: 10.1111/apa.15404. Online ahead of print. PMID: 32511799

17. Reply by authors on ‘Comment on a scoring system for predicting downgrading and resolution of high-grade infant vesicoureteral reflux’ Sofia Sjöström and Sverker Hansson Acta Paediatr. 2021 Sep;110(9):2654-2655 doi:10.1111/apa.15950.

18. Hereditary vesicoureteral reflux: a study of 66 families. Bartik Z, Nordenskjöld A, Sjöström S, Sixt R, Sillén U. Open Journal Pediatrics 2015:5 (4):304-313

19. Bartik Z.I., Sillén U., Östensson M., Fransson S., Djos A., Sjöberg R-M., Martinsson T. A genome-wide scan locating candidate regions of familial vesicoureteral reflux.  Exp Ther Med, 2021, 22. 

20. Bartik ZI, Sillén U, Djos A, Lindholm A, Fransson S. Whole exome sequencing identifies KIF26B, LIFR and LAMC1 mutations in familial vesicoureteral reflux. PLoS One. 2022 Nov 23;17(11):e0277524. doi: 10.1371/journal.pone.0277524. PMID: 36417404.