Expertteamet

I teamet pågår ett aktivt samarbete med fler specialister som kopplas in vid behov så som barnnefrologer, transplantationskirurger samt transplantationskoordinatorer.

Som medlem i eUROGEN kan teamet vid behov erbjuda och/eller erhålla rådgivning med stöd från experter från andra europeiska vårdgivare.

 

Ingår i teamet

  • Barnkirurg/barnurolog Josefin Nordenström
  • Barnkirurg/barnurolog Marie Andersson
  • Barnkirurg/barnurolog Pia Löfgren
  • Barnkirurg/barnurolog Sofia Sjöström
  • Specialistsjuksköterska barn, urinvägsmottagningen
  • Uroterapeut, Uro- tarm- och stomimottagning barn