Kontaktvägar

Kontaktuppgifter till expertteamet samt remissvägar.

Kontaktuppgifter till teamet

Specialistsjuksköterska barn, urinvägsmottagningen
Telefon: 031-343 63 00

Sofia Sjöström, barnkirurg/barnurolog
E-post: sofia.sjostrom@vgregion.se 

E-post sänds över öppna nät och är inte en säker kontaktväg. Skicka därför inga personuppgifter eller känslig information per e-post.

Remissvägar

Adress (på kuvertet):
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Adress (på remissen):
Urinvägsmottagning kirurgi barn
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Egenremiss via 1177