Expertteamet

För att behandla hypospadi krävs kirurgi. Under operation genomförs en rekonstruktion av urinröret av något slag, beroende på var och hur på penis den sitter. Eventuellt sker en upprätning av kurveringen. Vid djup hypospadi kan operationen ske i två seanser. Vanligtvis sker operationen vid 6-18 månaders ålder.

Efter operationen får pojken ett förband över penis samt en kateter som läggs antingen i urinröret via penis eller genom bukväggen in i urinblåsan (suprapubisk kateter). Katetern ligger kvar i en tid efter operation för att rekonstruktionen av urinröret ska få chans att läka efter kirurgin. Efterkontroll och återbesök hos läkare och barnsjuksköterska sker enligt regionala, nationella och internationella riktlinjer som modifieras utefter behov.  

Personer som ingår i expertteamet

  • Expertteamsansvarig Sofia Sjöström, Barnkirurg/barnurolog
  • Barnkirurg/barnurolog Josefin Nordenström
  • Barnkirurg/barnurolog Marie Andersson
  • Barnkirurg/barnurolog Pia Löfgren
  • Barnsjuksköterska urinvägsmottagningen

Vid svår/djup hypospadi och samtidig utredning för missbildnings-syndrom utökas teamet med expertteamet för DSD samt vid behov uroterapeut från uro-tarmmottagningen.

Som medlem i eUROGEN kan teamet vid behov erbjuda och/eller erhålla rådgivning med stöd från experter från andra europeiska vårdgivare.