Kunskapsstöd, forskning och utveckling (FoUUI)

Lokala, regionala, nationella och internationella kunskapsstöd som expertteamet använder sig av samt vetenskapliga publikationer av expertteamet.

Lokala kunskapsstöd

Expertteamet utvecklar kontinuerligt lokala riktlinjer.

Nationellt register och vårdprogram

En av våra expertmedlemmar är sakkunnig och diagnosansvarig för hypospadi i styrelsen för kvalitetregistret SWEAPS - Svenska registret för avancerad barn- och ungdomskirurgi. Kvalitetsregistret verkar för att minska risk för att problem för barnet uppstår och ökar förutsättningarna för god livskvalitet hos det uppväxande barnet och familjen genom att samverka multidisciplinärt och nationellt. De högspecialiserade barnkirurgiska kliniker som använder registret har möjlighet att jämföra sina resultat och lära av varandra.
Svenska registret för avancerad barn- och ungdomskirurgi

I Sverige deltar vi aktivt i vårdprogramsgruppen för hyspospadi där vi regelbundet ser över och uppdaterar det nationella vårdprogrammet. Nationella riktlinjer - Svensk Barnkirurgisk Förening

Vetenskapliga publikationer av expertteamet

Kate Abrahamsson | Göteborgs universitet

Marie Andersson | Göteborgs universitet

Ulla Sillen | Göteborgs universitet

Sofia Sjöström | Göteborgs universitet

Expertteamets publikationer om hypospadi

1. Hypospadias repair with tubularized incised plate: Does the obstructive flow pattern resolve spontaneously? Andersson M, Doroszkiewicz M, Arfwidsson C, Abrahamsson K, Holmdahl G. J Pediatr Urol. 2011 Aug;7(4):441-5. doi: 10.1016/j.jpurol.2010.05.006. Epub 2010 Jul 13.

2. Long-term followup of men born with hypospadias: urological and cosmetic results. Örtqvist L, Fossum M, Andersson M, Nordenström A, Frisén L, Holmdahl G, Nordenskjöld A. J Urol. 2015 Mar;193(3):975-81. doi: 10.1016/j.juro.2014.09.103. Epub 2014 Sep 28

3. Normalized Urinary Flow at Puberty after Tubularized Incised Plate Urethroplasty for Hypospadias in Childhood. Andersson M, Doroszkiewicz M, Arfwidsson C, Abrahamsson K, Sillén U, Holmdahl G. J Urol. 2015 Nov;194(5):1407-13. doi: 10.1016/j.juro.2015.06.072. Epub 2015 Jun 15.

4. Sexuality and fertility in men with hypospadias; improved outcome. Örtqvist L, Fossum M, Andersson M, Nordenström A, Frisén L, Holmdahl G, Nordenskjöld A. Andrology. 2017 Mar;5(2):286-293. doi: 10.1111/andr.12309. Epub 2016 Dec 19

5. Psychosocial outcome in adult men born with hypospadias. Örtqvist L, Andersson M, Strandqvist A, Nordenström A, Frisén L, Holmdahl G, Nordenskjöld A. J Pediatr Urol. 2017 Feb;13(1):79.e1-79.e7. doi: 10.1016/j.jpurol.2016.08.008. Epub 2016 Sep 9.

6. Psychosocial and Sexual Outcomes in Adolescents following Surgery for Proximal Hypospadias in Childhood. Andersson M, Sjöström S, Wängqvist M, Örtqvist L, Nordenskjöld A, Holmdahl G. J Urol. 2018 Dec;200(6):1362-1370. doi: 10.1016/j.juro.2018.06.032. Epub 2018 Jun 22

7. Urological results and patient satisfaction in adolescents after surgery for proximal hypospadias in childhood Andersson M, Sjöström S, Doroszkiewicz M, Örtqvist L, Abrahamsson K, Sillén U, Holmdahl G. J Pediatr Urol. 2020 Oct;16(5):660.e1-660.e8. doi: 10.1016/j.jpurol.2020.07.005. Epub 2020 Jul 15.J Pediatr Urol. 2020. PMID: 32800709

8. Holmdahl G, Karström L, Abrahamsson K, Doroszkiewicz M, Sillén U. Hypospadias repair with tubularized incised plate. Is uroflowmetry necessary postoperatively? J Pediatr Urol. 2006 Aug;2(4):304-7. doi: 10.1016/j.jpurol.2005.11.018. Epub 2006 Mar 30. PMID: 18947626.

9. Örtqvist, L., Engberg, H., Strandqvist, A., Nordenström, A., Holmdahl, G., Nordenskjöld, A, Frisén, L.. Psychiatric symptoms in men with hypospadias - preliminary results of a cross-sectional cohort study. Acta Paediatr. 2019;108(6):1156-62