Expertteamet för ryggmärgsbråck (MMC) hos barn

Beskrivning av diagnosgruppen och teamet (t.ex. för barn och vuxna, endast barn/vuxna)

Kontakta expertteamet:
Magdalena Vu Minh Arnell, barnsjuksköterska, uroterapeut, teamkoordinator, 031-3437654, magdalena.vuminh-arnell@vgregion.se

Ana Dos Santos Rufino, överläkare neurologi, ana.rufino@vgregion.se 

Kate Abrahamsson, överläkare barnkirurgi, kate.abrahamsson@vgregion.se

Övriga medverkande i teamet:

Ingrid Olsson, barnneurolog och habiliteringsläkare

Lisa Bondjers, överläkare neurologi

Andra resurser och samarbetspartners  

Mun-H-Center, kontaktperson: Anna Ödman Roussakis, Klinikchef anna.odman@vgregion.se, tel: 010-4417980   

Ågrenska, kontaktperson: Veronica Wingstedt de Flon, Verksamhetschef, veronica.wingstedtdeflon@agrenska.se, tel: 0709-34 69 43 

Ryggmärgsbråck (MMC)

Länk till infotext?