Diagnoslista/länkar

I listan nedan finns länkar till texter med diagnosbeskrivningar.

Lista/länkar till diagnosbeskrivningar

 • Vilka diagnoser är aktuella?

  Lista enligt eUROGEN

  Complex genital reconstructions (DSDs)

  Metabolic disorder

  (e.g. steroid synthesis disorder in Congenital Adrenal Hyperplasia  (CAH); 5-alpha reductase deficiency; androgen synthesis disorder).Kongenital binjurebarkshyperplasi

  Androgen receptor disorder: Androgen Insensitivity Syndrome (complete (CAIS)  and partial (PAIS). Androgenkänslighetssyndromet

  Gonadal development disorders (e.g. complete gonadal dysgenesis (CGD); partial gonadal dysgenesis (PGD); ovotesticular DSD).

  Chromosomal aberrations (e.g. Turner syndrome; sex chromosomal mosaicism).kromosomavvikelser

  46,XX disorder of sex development induced by fetal androgens excess ORPHA:90776

  46,XY disorder of sex development ORPHA:98085

   

  Lista enligt Endo-ERN

  Sex Development & Maturation (MTG7) Könsutvecklingsstörningar

  DSD

  IHH

  Gender dysphoria

  Turners

  Disorder of sex development  ORPHA:90771

  Congenital hypogonadotropic hypogonadism  ORPHA:174590

  Congenital adrenal hyperplasia ORPHA:418