ERN och NHV

Europeiska referensnätverk (ERN) är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa. Nätverken underlättar diskussioner om svåra och sällsynta hälsotillstånd som kräver högspecialiserad vård, stora kunskaper och resurser. Nationell högspecialiserad vård (NHV) är offentligt finansierad vård där endast ett fåtal vårdgivare kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära och multiprofessionella team.

ERN

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är fullvärdiga medlemmar i det Europeiska referensätverket för sällsynta immunologiska sjukdomar, ERN RITA.

NHV

Västra Götalandsregionen bedriver för närvarande ingen nationell högspecialiserad vård inom primära immunbristsjukdomar, men arbete pågår.

Nationell högspecialiserad vård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset