Expertteamet för Movement disorders hos barn

Beskrivning av diagnosgruppen och teamet (t.ex. för barn och vuxna, endast barn/vuxna)

Kontakta expertteamet:

Marina Olofsson Jansson, sjuksköterska, koordinator, marina.olofsson@vgregion.se   

Niklas Darin, barnneurolog, expertteamsansvarig, niklas.darin@vgregion.se  

Övriga medverkande i teamet:

Antri Savvidou, barnneurolog
Elizabeth Jennions, barnneurolog
Kalliopi Sofou, barnneurolog
Ellen Odeus, specialistarbetsterapeut
Elke Schubert, fysioterapeut
Katarina Johansson, fysioterapeut
Jenny Velund, kurator
Colin Reilly, neuropsykolog
Anna Noren, psykolog

Andra resurser och samarbetspartners  

Mun-H-Center, kontaktperson: Anna Ödman Roussakis, Klinikchef anna.odman@vgregion.se, tel: 010-4417980   

Ågrenska, kontaktperson: Veronica Wingstedt de Flon, Verksamhetschef, veronica.wingstedtdeflon@agrenska.se, tel: 0709-34 69 43