Expertteamet för 22q11-deletionssyndromet hos barn

Beskrivning av diagnosgruppen och teamet (t.ex. för barn och vuxna, endast barn/vuxna)

Kontakta expertteamet:

Janette Nyström sjuksköterska, koordinator barn
Telefon: 031-3434565

Sólveig Óskarsdóttir överläkare, ansvarig läkare – barn
Telefon: 031-3436177
E-post: solveig.oskarsdottir@vgregion.se 

Övriga medverkande i expertteamet

Alexandra Topa, klinisk genetiker
Christina Persson, professor, logoped
Helena-Jamin Ly, specialistläkare, barnmedicin och endokrinologi
Annika Malmgren, specialistläkare, barnmedicin
Radi Jönsson, överläkare, Audiologen öron-näsa-hals
Vanda Friman, professor, infektion/immunologi vuxna

Enheter knutna till teamet:

Barnhjärtcentrum
Neuropsykplogen
GUCH mottagning SU/Östra

Patientföreningar

Patientförening i Sverige:
Föreningen 22q11
www.22q11.se

Patientföreningar internationellt:
www.22qsociety.org
www.22q.org

Andra resurser och samarbetspartners  

Mun-H-Center, kontaktperson: Anna Ödman Roussakis, Klinikchef anna.odman@vgregion.se, tel: 010-4417980   

Ågrenska, kontaktperson: Veronica Wingstedt de Flon, Verksamhetschef, veronica.wingstedtdeflon@agrenska.se, tel: 0709-34 69 43 

22q11-deletionssyndromet