Expertteamet för Tuberös skleros hos barn

Beskrivning av diagnosgruppen och teamet (t.ex. för barn och vuxna, endast barn/vuxna)

Kontakta expertteamet:

Emma Jiveland, barnsjuksköterska, teamkoordinator, 031-3438212, emma.jiveland@vgregion.se 

Maria Parasyri, neurolog, maria.parasyri@vgregion.se

Länkar

Tuberös skleros hos barn och ungdomar - handläggningsstöd

Andra resurser och samarbetspartners  

Mun-H-Center, kontaktperson: Anna Ödman Roussakis, Klinikchef anna.odman@vgregion.se, tel: 010-4417980   

Ågrenska, kontaktperson: Veronica Wingstedt de Flon, Verksamhetschef, veronica.wingstedtdeflon@agrenska.se, tel: 0709-34 69 43 

Tuberös skleros