Kontaktvägar

Kontaktuppgifter till expertteamet samt remissvägar.

Barnteamet 

Expertteamskoordinator (barn) 
E-post:
Tel:

Expertteamsansvarig (barn) 
E-post: 
Telefon via växel: 031-342 10 00

Kontaktväg för patienter/närstående (barn) via 1177

E-post sänds över öppna nät och är inte en säker kontaktväg. Skicka därför inga personuppgifter eller känslig information per e-post.

Vuxenteamet

Expertteamskoordinator (vuxen) 
E-post: 
Tel: 

Expertteamsansvarig (vuxen)
E-post:  
Telefon via växel: 031-342 10 00

Kontaktväg för patienter (vuxna) via 1177 Medicinmottagning Mölndal

Kontaktväg för patienter (vuxna) via 1177 Hjärtmottagning Sahlgrenska

Kontaktväg för patienter (vuxna) via 1177 Hjärtmottagning Östra

E-post sänds över öppna nät och är inte en säker kontaktväg. Skicka därför inga personuppgifter eller känslig information per e-post.

Remissvägar barn

Adress (på kuvertet):
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Adress (på remissen):
Barnhjärtcentrum/Hjärtmottagning barn
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Egenremiss?

Remissvägar vuxen

Adress (på kuvertet):
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Adress (på remissen), välj aktuell mottagning:
Medicinmottagning Östra
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Hjärtmottagning Sahlgrenska
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Hjärtmottagning Östra
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Egenremiss (vuxna) via 1177 Medicinmottagning Mölndal

Egenremiss (vuxna) via 1177 Hjärtmottagning Sahlgrenska

Egenremiss (vuxna) via 1177 Hjärtmottagning Östra