Expertteamet

Hur arbetar teamet? Runt 1000 tecken
Exempel på vad man kan skriva i sammanfattningen:
Barn-vuxna, transition?
Samverkan mellan specialister i teamet, MDK?
Uppföljning, riktlinjer, årskontroller, samordning av vårdinsatser?
Samverkan/ansvarsfördelning mellan specialistsjukvård– primärvård–habilitering–hemortssjukhus-myndigheter?
Skrivs vårdplaner?
Finns nationellt samarbete?
Finns samarbete med patientnätverk?

 

Ingår i expertteamet

Anders Gummesson genetiker kardiogenetiken
Mikael Dellborg Professor, överläkare GUCH-mottagningen SU/Östra sjukhust
Lars Klintberg, Kardiolog, Överläkare MEdicinmottagningen SU/Mölndal

Familial Electrical Diseases/ Familjära elektriska sjukdomar (namn på svenska, grupp + diagnoser)

Long QT syndrome Pia Dahlberg, Anders Nygren, Amar Taha

Short QT syndrome Ingen känd pat i regionen

Brugada syndrome Czaba Hercku, Pia Dahlberg, Anders Nygren, Amar Taha

Catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia Czaba Hercku, Pia Dahlberg, Anders Nygren, Amar Taha

Idiopathic ventricular fibrillation Czaba Hercku, Pia Dahlberg, Anders Nygren, Amar Taha

Familial Cardiomyopathies / Familjär kardiomyopati (namn på svenska, grupp + diagnoser)

Arrhythmogenic cardiomyopathy Pia Dahlberg, Anders Nygren, Amar Taha 

Dilated cardiomyopathy Charlotta Ljungman, Entela Bollano, Sven-Erik Bartfay

Hypertrophic cardiomyopathy Carmen Basic, Valentina Goloskokova, Jonas Silverdal. Men HCM-patienter finns överallt. Och det finns manga även på Sahlgrenska.

Restrictive cardiomyopathy Charlotta Ljungman, Entela Bollano, Sven-Erik Bartfay

Non-compaction cardiomyopathy Charlotta Ljungman, Entela Bollano, Sven-Erik Bartfay

Special Electrophysiology Conditions/ Särskilda elektrofysiologiska tillstånd - Vilka diagnoser ingår här? (namn på svenska, grupp + diagnoser)

Cardiac ablations are performed at a frequent basis in adult population and old children. These procedures are performed at a much lower frequency in small children. Nowadays, cardiac ablations are considered a first-line treatment for those patients with tachycardiomyopathy and for incessant tachycardias refractory to several drugs. Eventhough, numbers are low, and expertise is difficult to be reached, thus these procedures are performed in only few centers in order to be held safely for the patient. Expertise in minimal procedure and radiation times and minimal catheter usage ensures better results. Anders Nygren

BARN: Håkan Wåhlander och Mats Synnergren

Barnteamet

  • Expertteamsansvarig 
  • Expertteamskoordinator 
  •  

Vuxenteamet

  • Expertteamsansvarig Pia Dahlberg, kardiolog
  • Expertteamskoordinator 
  •