ERN och NHV

Europeiska referensnätverk (ERN) är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa. Nätverken underlättar diskussioner om svåra och sällsynta hälsotillstånd som kräver högspecialiserad vård, stora kunskaper och resurser. Nationell högspecialiserad vård (NHV) är offentligt finansierad vård där endast ett fåtal vårdgivare kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära och multiprofessionella team.

ERN

I Sverige är Norrlands universitetssjukhus i Umeå medlem i ERN GUARD-Heart, det europeiska referensnätverket för sällsynta hjärtsjukdomar.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset är inte medlemmar, men har tillgång till det europeiska referensnätverket genom andra medlemmar i Sverige.
Mer information om medlemskapet?

Läs mer om ERN

NHV

Västra Götalandsregionen bedriver, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utförare, nationell högspecialiserad vård (NHV) för hjärtkirurgi på vuxna med medfödda hjärtfel, hjärtkirurgi på barn och ungdomar samt hjärttransplantation.

Nationell högspecialiserad vård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset