Expertteamet för sällsynta medfödda metabola sjukdomar hos barn

Beskrivning av diagnosgruppen och teamet (t.ex. för barn och vuxna, endast barn/vuxna)

Kontakta expertteamet:

Annika Reims, endokrinolog, expertteamsansvarig, annika.reims@vgregion.se

Katrin Adrian, specialistläkare barnmedicin, katarina.adrian@vgregion.se 

Övriga medverkande i teamet:

Ulrika Härenstam, barnläkare
Svetlana Lajic, barnläkare
Karina Eftring, dietist
Johanna Ekengren, dietist
Ellen Karlge-Nilsson, dietist
Jenny Velund, Kurator
Josefin Mlakar, sjuksköterska
Lisa Ånskog, sjuksköterska

Föreläsning

Medfödda metabola sjukdomar

Andra resurser och samarbetspartners  

Mun-H-Center, kontaktperson: Anna Ödman Roussakis, Klinikchef anna.odman@vgregion.se, tel: 010-4417980   

Ågrenska, kontaktperson: Veronica Wingstedt de Flon, Verksamhetschef, veronica.wingstedtdeflon@agrenska.se, tel: 0709-34 69 43 

Amino- och organiska syrarelaterade sjukdomar (AOA)

Lista med diagnoser som ingår plus ev. länkar