Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Blödning i tidig graviditet

You can find information in English, Somali and Arabic further down the page

Blödning i tidig graviditet förekommer ofta utan att det är något fel på graviditeten. Blödning i tidig graviditet är inte förknippat med någon ökad risk för det barn som sedan föds. En blödning kan också vara början till ett missfall. 15-20 procent av alla graviditeter blir missfall. Det beror ofta på att ett fel har uppstått när ägget och spermien smälte samman. Då kan graviditeten inte växa vidare och utvecklas på ett normalt sätt. I de allra flesta fall sker detta slumpvis och är inte ett uttryck för att det är något fel på vare sig kvinnan eller mannen. Missfallet uppkommer inte p.g.a. någonting som man har gjort under graviditeten, t.ex. stressat eller lyft för tungt.

Tidig graviditet avser före graviditetsvecka 20 eller innan rutinultraljud. 


När och hur skall jag bli undersökt?
Ultraljudsbedömning av/om en graviditet är normal eller inte kan först göras, med rimlig säkerhet, efter sex veckor passerat från sista mens första dag. Ultraljudsundersökningar dessförinnan är osäkra och innebär risk för felbedömningar. Felbedömningar kan leda till graviditetsavbrytande åtgärd på en önskad och frisk graviditet. Om du har fått en blödning bör du undersökas tidigast i graviditetsvecka 7. Det betyder inte att du med säkerhet kan få besked även vid detta tillfälle. Ibland måste man återkomma för en ny bedömning och den sker då efter cirka 2 veckor.

Att behöva vänta på att få en bedömning av sin graviditet är naturligtvis påfrestande, men tyvärr är det nödvändigt för att vi ska kunna lämna tydligare information.


Vad händer om jag får ett missfall medan jag väntar på att få komma på en undersökning?
Om du får ett missfall brukar kroppen oftast sköta det hela på egen hand. Det som finns i livmodern stöts ut i form av en måttlig-kraftig blödning. Vid blödningen får du också kramper i livmodern såsom kraftiga menssmärtor. Blödningen är rikligare än vid en vanlig mens och kramperna kan bli kraftiga. Blödningen innehåller ibland stora, mörkröda klumpar och du kan även se graviditetsrester. När vävnaden kommit ut försvinner kramperna och du mår bättre. Det hela tar några timmar-upp till ett dygn. Därefter minskar blödningen ungefär som till en vanlig mens och håller på i en-två veckor. Avstå från bad, samlag och tamponger så länge du har en blödning.

Vad kan jag göra om jag får ont?

Vid behov kan du ta t.ex. Alvedon/Panodil 500 mg (upp till 8 tabletter/dygn) eller Ipren/
Brufen 400 mg (upp till 3 tabletter/dygn).

Råd och hjälp

Ring Sjukvårdsrådgivningen, tel: 1177 om;

  • du blöder igenom två bindor/timma i mer än tre timmar
  • värme eller smärtstillande medel inte hjälper och smärtorna är mycket kraftiga
  • du har mer än 38 graders feber vid två tillfällen med en halvtimmas mellanrum
  • du har frågor eller känner dig orolig

Behöver du akut läkarvård ska du söka på Gynakuten, SU/Sahlgrenska.

Vid graviditetskomplikation eller misstänkt graviditetskomplikation efter rutinultraljudet eller fr o m graviditetsvecka 20 hänvisas patienten till obstetrisk akutmottagning.

  • Vardagar måndag-fredag 08.00-16.30, samt lördag 9.00 - 14.00 på Obstetriska mottagningen SU/Östra
  • Övriga tider hänvisas patienten till Specialförlossningsavdelningen, plan 4, SU/Östra.

Information about bleeding in early pregnancy

A bleeding in early pregnancy often occurs without anything being wrong with the pregnancy. The bleeding is not connected to any risk for the foetus.

A bleeding can also be the beginning of a miscarriage, 15-20% of all pregnancies end in a miscarriage. This is mostly due to something going wrong during the fertilization and this will lead to a pregnancy that cannot grow as it should do. In most cases it is down to chance and it doesn’t necessary mean that there is anything wrong with either the woman or the man. A miscarriage is not caused by anything you have done, e.g. stress or heavy lifting. There is nothing you can do to prevent a miscarriage.


When and how should I get examined?
An ultrasound assessment to see if the pregnancy is normal can only be done with reasonable certainty after seven weeks into the pregnancy, counting from the first day of the last period. Ultrasounds done before that are uncertain and there is a risk of mistakes being done. These mistakes can lead to a termination of a healthy and wanted pregnancy. So if you have had a bleeding in early pregnancy you will be given an appointment when you are at least seven weeks into your pregnancy. You may not get a definite answer at your first appointment, sometimes a second ultrasound is necessary. The second ultrasound will be done after approximately two weeks.


What happens if I have a miscarriage while waiting for my appointment?
If you have a miscarriage the body will normally take care of it without any help. What is in the uterus will come out as a medium to heavy bleeding. You will also get cramps in the uterus, like period pain. The bleeding can consist of big dark red clots and sometimes also a foetus. When all the tissue is out, the cramps will stop and you will feel better. It can take from a few hours to a day. Thereafter the bleeding will decrease but can last for up to 1-2 weeks. While you are bleeding avoid having a bath, using a tampon or having intercourse.


What can I do if I get pain?
If necessary you can take e.g. Alvedon/Panodil (Paracetamol) 500mg (maximum 8 tabl/day) or Ipren/Brufen (Ibuprofen) 400 mg (maximum 3 tabl/day).


Help and advice
You can call The Gynaecology Outpatient department at SU/Sahlgrenska or Sjukvårdsrådgivningen 1177 (healthcare advice phoneline) if:

  • you bleed through more than 2 pads an hour for more than three hours
  • painkillers and heat do not help and the pain is very strong
  • your temperature is over 38 degrees at two occasions with ½ hour in between
  • you have questions or are worried

 If you are in need of emergency care, please seek help at Gynaecology ER, SU/Sahlgrenska

Complications during pregnancy or suspected complications during pregnancy after the routine ultrasound examination or after the 20th week of pregnancy go to the Obstetric ER.

The Obstetric ER is open Monday to Friday 08.00-16.30 and Saturday 09.00-14.00 at the Obstetric Reception, Östra Sjukhuset. Other times during the week the patient should go to Specalförlossningsavdelningen, plan 4, Östra Sjukhuset.

 

 


Ku socota qof dhiig baxaya bilaha hore ee uurka

Hooyada uurka leh inay bilaha hore ee uurka ay dhiig baxdo waa wax inta badan dhaca taasina macnaheeda ma’aha inay jirto dhibaato xaga uurka ah. Dhiig baxa bilaha hore hooyada ku dhaca marna ilmaha dhalan doona waxba uma dhibo, oo hadiiba xanuun ilmuhu ku dhasho lama yiraahdo waxaa ugu wacnaa dhiig bixii hooyada markay uurkiisa/eeda lahayd.

Dhiig baxa qaarkood waa bilowga ilmaha oo soo dhacaya oo dhicisoobaya. Sida la ogyahay 15ilaa 20 boqolkiiba haweenka uurka yeeshaa waa ay soo dhiciyaan. Taasina waxaa inta badan keena minada ninka iyo ukunta hooyada oo si qalad ah isu qabsada , taasina waxay keentaa in ilmihii kori waayo jirkana iska soo tuuro. Taasina micnaheedu ma’aha in ninka ama naagtu waxa ka qaldanyihiin ee waa wax un iska dhaca mar mar. Sidoo kalena micnaheedu ma’aha inaad wax khalad ah aad adigu sameysay oo keenay inaad dhiciso, mana aha inay keentay inuu istarees badan ama wal wal badan kugu dhacay iyo inaad wax culus qaaday.


Goorma iyo sideebaa la ii baarayaa?
Qalabka lagu eego ilmaha ee caloosha hooyada la saaro ee ultarayuudka la yiraahdo si wanaagsan waxba loogama arki karo ilaa laga gaaro wiiga/isbuuca lixaad ee uurka iyadoo taas laga soo xisaabayo dhiigii caadada ahaa ee kuugu danbeeyey. Sidaa daraadeed, baaritaanka Ultarayuudka waqtigaas ka hor ma haboona oo waxaa laga yaabaa inuu qalad sheego. Taasoo keeni karto in la sameeyo wax soo de dejiya ilma soo ridida/dhicinta oo markaa lasoo rido ilmo caafimad qabay oo hadii la sugo caadi u dhalan lahaa.. Hadii aad dhiig baxdo horaanta/ bilowga uurka waxaa laguu qabanayaa waqti danbe inaad soo laabato oo ah markaad gaarto wiigga/isbuuca 7-aad ee uurka ama waqti ka danbeeya.. Taasi macnaheedu ma’aha inaad marka horeba aan jawaab lagu siin karin, ee mar mar waa in lasoo noqdaa oo baaritaan cusub la sameeyaa 2 isbuuc ka dib.


Maxaa dhacaya hadii aan dhiciyo inta aan sugayo baaritaanka?
Hadii aad dhiciso inta badan jirka isaga ayaa is hagaajiya iyadoon waxba lagu sameeyn. Wixii ku jiray minka dibada ayuu isag soo saaraa jirka, mar mar dhiig xoog badan buu noqdaa mar marna dhiig qiyaas ah. Inta dhiigu socdo, majiir badan baad dareentaa iyo xanuun aad uga badan kii dhiigga caadada. Dhiigani wuu ka badan yahay kan caadada oo calool majiirkuna wuu ka xoogan yahay kan caadada. Dhiiga mar mar waxaa ku jira xinjiro kuus kuusan oo mad madow, xataa mar mar waxaad arkeysaa qaybo jirkii ilmaha ah. Marka wax yaalahas jirka ahi kaasoo daataan waxaa kaa tagaya xanuunkii. Waxay inta badan qaadataa dhawr saacadood ama maalin iyo habeen. Kadib waxaa yaraada dhiiga socda oo wuxuu noqdaa sida dhiiga caadadoo kale, kaasoo isna socda 1 ilaa 2 wiig. Ka fogow inaad biyo dhex gasho markaad qabaysanayso iyo inaad isticmaasho suuf xaga hoose iyo weliba inaad nin u galmooto.

Maxaan u qaadan karaa xanuunka?
Hadii aad u baahato waxaad xanuunka u qaadan karta kaniinada kala ah: Alvedon/Panodil 500 mg (ilaa iyo 8 xabo/24-kii saac) ama Ipren/
Brufen 400 mg (ilaa iyo 3 xabo/24-kii saac).

Talo iyo caawinid
Soo wac dhakhtarka SU/Sahlgrenska qaybta dumarka amaba qaybta la talinta;
• Hadii dhiig buuxiya inka badan laba xafaayadod socdana inkabadan laba saac
• Hadii iskulayliskii iyo daawadii xanuunka waxba kuu tari waayeen
• Hadii xumadaadu/qandhadadu ka badato 38 laba mar mudo nusu saac ah gudaheed
• Hadii aad su’aalo qabto amaba wal wal ku hayo.

Hadii aad u baahato daaweyn deg deg ah lasoo xiriir qaybta deg dega dumarka ee dhakhtarka SU/Sahlgrenska

Inaad wax badan sugto inaad jawaab hesho kusaabsan ilmihii uurka ku jiray waa ognohoo wey dhib badantahay, laakiin nasiib darro jawaab deg deg ah kuma siin karno ilaa aan si wanaagsan u baarno una hubsano.

 

 


معلومات إلى آل امرأة عانت من نزيف في مرحلة مبكرة من الحمل

غالبا ما يحدث النزيف في مرحلة مبكرة من الحمل دون أن يكون هناك شيء خاطئ في الحمل. النزيف في الحمل المبكر لا
.يرتبط بزيادة الخطر على الطفل الذي يولد في وقت لاحق
20 في المائة من جميع حالات الحمل تنتهي بالإسقاط. آقاعدة - من الممكن أيضا أن يكون النزيف بداية لحالة إسقاط. 15
عامة يكون السبب خطأ قد حدث عند التحام البويضة والحيوان المنوي مع بعضهما ولا يمكن عندها أن ينمو الحمل ويتطور
بشكل طبيعي. في معظم الحالات يتم ذلك بشكل عشوائي وليس تعبيرا عن وجود خللا ما في المرأة أو الرجل. لا يحدث
.الإسقاط بسبب أي شيء قمتي بعمله أثناء فترة الحمل، على سبيل المثال الإرهاق أو رفع شيء ثقيل

متى وآيف ينبغي فحصي؟
يمكن عمل فحص السونار لتقييم ما إذا آان الحمل طبيعيا أم لا، وتكون النتيجة على درجة معقولة من اليقين، يتم عمل
الفحص بعد مرور ستة أسابيع من اليوم الأول من فترة الحيض الأخيرة. قبل مرور هذا الوقت تكون نتيجة فحص السونار
غير مؤآدة وقد تنطوي على مخاطر الخطأ في التقدير. ومثل هذا الخطأ في الحسابات يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ إجراء لإنهاء
حمل مرغوب به وسليم. إذا آنت قد عانيت من النزيف في مرحلة مبكرة من الحمل، ستحصلين على موعد للفحص وتقييم
الحمل في العيادة عند الدخول في الأسبوع السابع من الحمل أو في وقت لاحق. هذا لا يعني أنك ستحصلين مؤآدا على
معلومات في هذه الزيارة. قد يحتاج الأمر أحيانا إلى زيارة أخرى لإجراء فحص وتقييم جديد ويكون الموعد الجديد بعد
.حوالي الأسبوعين

ماذا يحدث إذا تم الإسقاط في فترة انتظاري لموعد الفحص؟
من المعتاد أن يتعامل الجسم لوحده مع الأمر آله إذا حدث الإسقاط. يطرد محتوى الرحم على شكل نزيف معتدل – شديد.
يصحب النزيف تقلصات في الرحم تشبه آلام الحيض القوية. يكون النزيف أآثر وفرة من الحيض العادي ويمكن أن تكون
التقلصات شديدة. يحتوي النزيف أحيانا على آتل آبيرة حمراء داآنة ويمكنك أيضا رؤية بقايا الحمل. عندما تخرج الأنسجة
تختفي التقلصات وتشعرين بالتحسن. آل ذلك يستغرق من بضع ساعات وحتى يوم واحد. بعدها يقل نزيف الحيض إلى
الكمية الطبيعية ويستمر لمدة أسبوعاً إلى أسبوعين. عليك الامتناع عن السباحة والاستحمام في المغطس (البانيو) والجماع
.الجنسي واستخدام السدادات القطنية طالما آان النزيف مستمراً

ماذا أفعل إذا عانيت من الآلام؟
بجرعة 500 ملغم (أقصى Panodil بانوديل /Alvedon إذا لزم الأمر يمكنك أن تستخدمي المسكنات على سبيل المثال ألفيدون
بجرعة 400 ملغم (أقصى حد هو 3 أقراص في اليوم Brufen بروفين /Ipren حد هو 8 أقراص في اليوم الواحد) أو إبرين
الواحد)

نصائح ومساعدة
اتصلي بعيادة الاستقبال لأمراض النساء في مستشفى ساهلجرينسكا التعليمي أو بهاتف الإرشاد الطبي في الحالات
التالية:
إذا آنت تنزفين خلال اثنتين من الفوط الصحية في الساعة الواحدة لمدة تزيد عن الثلاث ساعات - 
إذا آانت مخفضات الحرارة أو المسكنات لا تساعد والآلام شديدة للغاية - 
إذا آانت حرارتك تزيد عن 38 درجة وقمت بقياسها مرتين مختلفتين وبينهما مدة نصف ساعة - 
إذا آان لديك أسئلة أو تشعرين بالقلق - 

إذا آنت في حاجة إلى الرعاية الطبية الطارئة يجب أن تذهبي إلى قسم استقبال الطوارئ لأمراض النساء في
.مستشفى ساهلجرينسكا التعليمي

إن الحاجة إلى الانتظار للحصول على تقييم للحمل هو أمر مجهد بحد ذاته، ولكن للأسف أنه من الضروري بالنسبة لنا أن
.نكون قادرين على إعطائك (إعطائكم) إشعار على درجة معقولة من الدقة

 


Senast uppdaterad: 2018-04-22 18:24