Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Forskning inom reproduktionsmedicin

  • Allmänt om forskning på Reproduktionsmedicin
  • Aktuella forskningsprojekt

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har haft stor betydelse för att utveckla metoder och behandlingar som används vid barnlöshet. Här startade Sveriges första klinik för provrörsbefruktning (IVF) vilket resulterade i Skandinaviens första IVF-barn 1982. 

Vår vision är att vara ledande kliniskt och forskningsmässigt inom Reproduktionsmedicin i Norden.

Målsättningen med våra forskningsprojekt är att förbättra graviditetsresultaten, minska biverkningar och komplikationer samt att förenkla behandlingsrutinerna för våra patienter.

Då Reproduktionsmedicin är en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset består en stor och viktig del av verksamheten i att parallellt med vår utrednings- och behandlingsverksamhet också bedriva forsknings- och utvecklingsarbete. Detta betyder i praktiken att man som patient vid vår enhet med största sannolikhet kommer att bli tillfrågad om att delta i något av våra pågående forskningsprojekt. Vi tycker därför att det är viktigt att poängtera vikten av att kunna bedriva denna forskning och samtidigt betona frivilligheten i deltagande i all forskning. Vårt primära fokus är alltid patientens behov av utredning och behandling.

Aktuella forskningsprojekt som ni kan bli tillfrågade om att delta i under er behandling på reproduktionsmedicin:

”IVF-patienternas upplevelse av vårdkvaliteten”

För att mäta kvinnor och mäns upplevelser av vårdkvaliteten under IVF-behandling har vi utvecklat en enkät, Kvalitet Ur Patientens Perspektiv IVF (KUPP-IVF). Enkäten används av alla IVF-klinikerna i Sverige och syftet är att kunna jämföra och förbättra vårdkvaliteten. Mätningarna genomförs samtidigt på alla IVF-kliniker i Sverige tre månader per år. Par som genomgår IVF-behandling tillfrågas om att besvara enkäten. Resultaten av mätningarna används som input till förbättringsarbete på den egna kliniken och ingår i det nationella kvalitetsregistret för assisterad befruktning (Q-IVF).


Senast uppdaterad: 2018-04-22 18:44