Tillfällig information

Dagen före midsommar torsdagen 20 juni stänger polikliniken kl 14:00. Provtagningen stänger kl 12:30.
Kvällsmottagningen måndagar är stängd 17 juni till 19 augusti.
Vårdavdelningen är stängd 21 juni till 21 juli.
Polikliniken har ordinarie öppettider (ej kvällsöppet måndagar)

Om du behöver inneliggande vård är du välkommen att söka på Psykiatriska akutmottagningen SU/Östra som har öppet dygnet runt.

Personalen vid Nordhemskliniken

Nordhemskliniken

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

 • Sjuksköterska
  måndag - tisdag 13:30 - 15:30
 • Sjuksköterska
  torsdag 13:30 - 15:30

Drop-in mottagning

Mån - Fre .........08:30 - 12:00

Provtagning

Mån - Fre .........08:30 - 10:00

Mån - Fre .........10:20 - 12:30

Besök

Öppettider

 • måndag 8:30 - 18:00
 • tisdag 8:30 - 16:00
 • onsdag 8:30 - 14:00
 • torsdag 8:30 - 16:00
 • fredag 8:30 - 14:00

Besöksadress

Fjärde Långgatan 7B
413 28 Göteborg

Drop-in

 • Dropin läkarbesök
  måndag - fredag 8:30 - 12:00
 • Sjuksköterska
  måndag 8:30 - 18:00
 • Sjuksköterska
  tisdag 8:30 - 16:00
 • Sjuksköterska
  onsdag 8:30 - 14:00
 • Sjuksköterska
  torsdag 8:30 - 16:00
 • Sjuksköterska
  fredag 8:30 - 14:00

OBS! Ingen kvällsmottagning på måndagar under sommaren mellan v 25-33.

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

från Järntorget följ Linnegatan på höger sida från Järntorget, tills du kommer till Fjärdelångatan vik av höger fortsätt tills du kommer till 7B

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Nordhemskliniken
413 45 Göteborg

Nordhemskliniken riktar sig till dig över 18 år som har ett alkoholbruksyndrom/beroende/skadligt bruk och önskar hjälp att sluta dricka alkohol eller minska din alkoholkonsumtion.

 För dig som tar andra substanser och eller har psykiatrisk samsjuklighet och behov av integrerad behandling för detta uppmanar vi dig att söka till någon av våra andra beroendemottagningar inom vår verksamhet. 

Nordhemskliniken har en omfattande poliklinisk verksamhet för både snabbt uppkomna och planerade besök. Alla våra besök sker via drop-in. På Nordhemskliniken har vi även en heldygnsavdelning där vi kan erbjuda abstinensbehandling för personer med alkoholbruksyndrom/beroende/skadligt bruk av alkohol. Avdelning Nordhem. 

Därutöver finns vår våra samtalsbehandlare, Provtagningsverksamhet, LTX-mottagning samt körkortsmottagning Nordhem. 

Digitalt vårdmöte

Har du fått en kallelse till ett digital vårdmöte? Här kan du läsa mer om hur du ansluter till ditt möte:

Digitala vårdmöten

Välkommen till vår digitala mottagning

Söka vård hos oss

Första gången du kommer till oss så anmäler du dig i vår reception. Du får sedan träffa läkare för bedömning. Vi har dagligen öppet mellan kl. 08.30 och 12.00 på vår drop-in mottagning till läkare. Det finns dock ett begränsat antal drop-in besök till läkaren. Hos läkaren görs då en bedömning och din vård planeras utifrån den bedömningen.

Vi erbjuder läkemedelsbehandling, provtagning samt psykosociala insatser.

Som anhörig kan du behöva få stöd och hjälp. Det finns olika instanser att vända sig till:

Anhörigföreningen för närstående till alkohol- och drogberoende

Behandlingsgruppen för drogproblemChecklista inför ditt besök

Ordinarie patientavgift gäller upp till högkostnadskort. Läkarbesök 300 kr besök till annan yrkesakategori 100 kr. Ta med dig legitimation, 

Vi som arbetar här

På vår mottagning arbetar; Sekreterare, skötare, sjuksköterska, läkare, kurator, psykolog, drog- och alkoholterapeut.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvarig för mottagningen

Veronica Rubin

Vårdenhetschef

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

 • Sjuksköterska
  måndag - tisdag 13:30 - 15:30
 • Sjuksköterska
  torsdag 13:30 - 15:30

Drop-in mottagning

Mån - Fre .........08:30 - 12:00

Provtagning

Mån - Fre .........08:30 - 10:00

Mån - Fre .........10:20 - 12:30

Besök

Öppettider

 • måndag 8:30 - 18:00
 • tisdag 8:30 - 16:00
 • onsdag 8:30 - 14:00
 • torsdag 8:30 - 16:00
 • fredag 8:30 - 14:00

Besöksadress

Fjärde Långgatan 7B
413 28 Göteborg

Drop-in

 • Dropin läkarbesök
  måndag - fredag 8:30 - 12:00
 • Sjuksköterska
  måndag 8:30 - 18:00
 • Sjuksköterska
  tisdag 8:30 - 16:00
 • Sjuksköterska
  onsdag 8:30 - 14:00
 • Sjuksköterska
  torsdag 8:30 - 16:00
 • Sjuksköterska
  fredag 8:30 - 14:00

OBS! Ingen kvällsmottagning på måndagar under sommaren mellan v 25-33.

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

från Järntorget följ Linnegatan på höger sida från Järntorget, tills du kommer till Fjärdelångatan vik av höger fortsätt tills du kommer till 7B

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Nordhemskliniken
413 45 Göteborg

Nordhemskliniken riktar sig till dig över 18 år som har ett alkoholbruksyndrom/beroende/skadligt bruk och önskar hjälp att sluta dricka alkohol eller minska din alkoholkonsumtion.

 För dig som tar andra substanser och eller har psykiatrisk samsjuklighet och behov av integrerad behandling för detta uppmanar vi dig att söka till någon av våra andra beroendemottagningar inom vår verksamhet. 

Nordhemskliniken har en omfattande poliklinisk verksamhet för både snabbt uppkomna och planerade besök. Alla våra besök sker via drop-in. På Nordhemskliniken har vi även en heldygnsavdelning där vi kan erbjuda abstinensbehandling för personer med alkoholbruksyndrom/beroende/skadligt bruk av alkohol. Avdelning Nordhem. 

Därutöver finns vår våra samtalsbehandlare, Provtagningsverksamhet, LTX-mottagning samt körkortsmottagning Nordhem. 

Söka vård hos oss

Första gången du kommer till oss så anmäler du dig i vår reception. Du får sedan träffa läkare för bedömning. Vi har dagligen öppet mellan kl. 08.30 och 12.00 på vår drop-in mottagning till läkare. Det finns dock ett begränsat antal drop-in besök till läkaren. Hos läkaren görs då en bedömning och din vård planeras utifrån den bedömningen.

Vi erbjuder läkemedelsbehandling, provtagning samt psykosociala insatser.

Som anhörig kan du behöva få stöd och hjälp. Det finns olika instanser att vända sig till:

Anhörigföreningen för närstående till alkohol- och drogberoende

Behandlingsgruppen för drogproblemChecklista inför ditt besök

Ordinarie patientavgift gäller upp till högkostnadskort. Läkarbesök 300 kr besök till annan yrkesakategori 100 kr. Ta med dig legitimation, 

Vi som arbetar här

På vår mottagning arbetar; Sekreterare, skötare, sjuksköterska, läkare, kurator, psykolog, drog- och alkoholterapeut.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvarig för mottagningen

Veronica Rubin

Vårdenhetschef

Digitalt vårdmöte

Har du fått en kallelse till ett digital vårdmöte? Här kan du läsa mer om hur du ansluter till ditt möte:

Digitala vårdmöten

Välkommen till vår digitala mottagning