Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Kontaktvägar

Kontaktuppgifter till expertteamet samt remissvägar.

Kontaktuppgifter till teamet

Expertteamskoordinator (frågor om uppföljning) Johanna Weichbrodt, specialistarbetsterapeut
E-post: johanna.weichbrodt@vgregion.se 
Telefon: 031-343 76 02

Kontakt vid frågor om utredning Emma Jiveland, sjuksköterska
Telefon: 031-343 49 21

Expertteamsansvarig Kalliopi Sofou, barnneurolog
E-post: kalliopi.sofou@vgregion.se 
Telefon: 031-343 64 16

E-post sänds över öppna nät och är inte en säker kontaktväg. Skicka därför inga personuppgifter eller känslig information per e-post.

Remissvägar

Adress (på kuvertet):
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Vid utredning...? (hur beskriva?) 
Adress (på remissen):
Neuromuskulära teamet
Neurologisk utredningsmottagning, barn
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Vid...behandling...? (hur beskriva?)
Adress (på remissen):
Neurologimottagning barn
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Neurologisk utredningsmottagning barn har inte möjlighet att ta emot egenremiss.

Egenremiss via 1177 till neurologimottagningen?

Nationell högspecialiserad vårdremiss neuromuskulära sjukdomar - barn

Remiss till NHV-enhet bör utfärdas av vuxenneurolog/barnneurolog. Patient som bor i region med NHV-enhet remitteras i första hand till detta. Om NHV-enhet saknas i regionen kan remittenten välja fritt, men vi rekommenderar remittenter att etablera kontakt med en av enheterna för fördjupat samarbete och stöd i kompetensutveckling. PAL-skapet kvarstannar hos remittenten, liksom ansvar för fortsatt uppföljning av patienten efter avslutad utredning på NHV.

En vårdsammanfattning/vanlig remiss ska bifogas remissmallen, samt kopior på utförda undersökningar, prover och läkemedelslista.


Senast uppdaterad: 2023-09-13 16:31