Kontaktvägar

Kontaktuppgifter till expertteamet samt remissvägar.

Kontaktuppgifter till teamet

Expertteamskoordinator (frågor om uppföljning) Johanna Weichbrodt, specialistarbetsterapeut
E-post: johanna.weichbrodt@vgregion.se 
Telefon: 031-343 76 02

Kontakt vid frågor om utredning Emma Jiveland, sjuksköterska
Telefon: 031-343 49 21

Expertteamsansvarig ?
E-post:
Telefon: 

Kontaktväg Neurologisk utredningsmottagning barn för patienter/närstående via 1177

E-post sänds över öppna nät och är inte en säker kontaktväg. Skicka därför inga personuppgifter eller känslig information per e-post.

Remissvägar

Adress (på kuvertet):
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Vid utredning...? (hur beskriva?) 
Adress (på remissen):
Neuromuskulära teamet
Neurologisk utredningsmottagning barn
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Remisskriterier Neurologisk utredningsmottagning barn

Neurologisk utredningsmottagning barn har inte möjlighet att ta emot egenremiss.

Vid...behandling...? (hur beskriva?)
Adress (på remissen):
Neurologimottagning barn
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Egenremiss neurologimottagning barn via 1177

Nationell högspecialiserad vårdremiss neuromuskulära sjukdomar - barn

Remiss till NHV-enhet bör utfärdas av neurolog. Patient som bor i region med NHV-enhet remitteras i första hand till detta. Om NHV-enhet saknas i regionen kan remittenten välja fritt, men vi rekommenderar remittenter att etablera kontakt med en av enheterna för fördjupat samarbete och stöd i kompetensutveckling. PAL-skapet kvarstannar hos remittenten, liksom ansvar för fortsatt uppföljning av patienten efter avslutad utredning på NHV.

En vårdsammanfattning/vanlig remiss ska bifogas remissmallen, samt kopior på utförda undersökningar, prover och läkemedelslista.