Diagnoslista/länkar

Lista över diagnoser som expertteamet ansvarar för samt länkar till diagnosbeskrivningar.

Lista/länkar till diagnosbeskrivningar

 • Amyoplasi (klassisk artrogrypos)
 • Distal artrogrypos (DA):
  - DA1
  - Freeman-Sheldon syndrom (DA2A)
  - Sheldon-Hall syndrom (DA2B)
  - Gordon syndrom (DA3)
  - DA4
  - DA5
  - DA6
  - Trismus pseudo camptodactyli (DA7)
  - Multipel pterygium syndrom (DA8)
  - Kontraktural arachnodactyli/Beal syndrom (DA9)
  - DA10