Kontaktvägar

Kontaktuppgifter till expertteamet samt remissvägar.

Kontaktuppgifter till teamet

Expertteamskoordinator Johanna Weichbrodt, specialistarbetsterapeut
E-post: johanna.weichbrodt@vgregion.se  
Telefon: 031-343 76 02

Expertteamsansvarig Eva Michael, barnneurolog
E-post: eva.michael@vgregion.se 

Patienter kan kontakta expertteamet via Regionhabiliteringens 1177 

E-post sänds över öppna nät och är inte en säker kontaktväg. Skicka därför inga personuppgifter eller känslig information per e-post.

Remissvägar

Adress (på kuvertet):
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Adress (på remissen):
Neuromuskulära teamet
Neurologisk utredningsmottagning, barn
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Ska remissadress till neurologimottagningen finnas även här som under NMD?

Neurologisk utredningsmottagning barn har inte möjlighet att ta emot egenremiss.