Kunskapsstöd, forskning och utveckling (FoUUI)

Lokala, regionala, nationella och internationella kunskapsstöd som expertteamet använder sig av samt vetenskapliga publikationer av expertteamet.

Finns fler kunskapsstöd av något slag?
Vill ni ha med några vetenskapliga publikationer där expertteamsmedlemmar medverkat?

Lokala kunskapsstöd

Regionala kunskapsstöd

Nationella kunskapsstöd

Internationella kunskapsstöd

  •  

Forskning, utveckling, utbildning och innovation (FoUUI)

 

 

 

Vetenskapliga publikationer där expertteamet medverkat

  •