Förflyttning av nyfödda barn

Förflyttning av förtidigt födda och nyfödda barn

Ibland föds barnet oväntat för tidigt på ett sjukhus som saknar neonatalavdelning eller neonatal intensivvårdsavdelning. Då kan ett neonatalt transportteam transportera barnet till ett sjukhus som har de vårdresurser som krävs. Vid transporten, som kan ske med ambulans eller flygplan, får barnet ligga i en speciell transportkuvös med nödvändig utrustning.

Föräldern eller föräldrarna får följa efter så snart det är möjligt.


Senast uppdaterad: 2018-05-08 16:26