Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Svenskt neonatalt kvalitetsregister

 SNQ-Svenskt neonatalt kvalitetsregister

Information till  föräldrar/vårdnadshavare, Ditt barn har tagits in för vård på nyföddhetsavdelningen. Under vårdtiden kommer vissa journaluppgifter om den aktuella graviditeten och förlossningen, samt om ditt barns tillstånd, behandling, och diagnoser att överföras till det nationella kvalitetsregistret för nyföddhetsvård, SNQ. För de barn som behöver mer omfattande vård under nyföddhetstiden förs även vissa uppgifter från uppföljande återbesök till barn- och ögonläkare över till SNQ.

I en internationell jämförelse håller vården av nyfödda barn i Sverige mycket hög kvalitet. Det fortlöpande kvalitetsarbetet, där de uppgifter som införs i SNQ har en central roll, syftar till att säkerställa att vården även i framtiden ska hålla samma höga nivå. Genom att ställa samman och jämföra uppgifter från landets vårdavdelningar för nyfödda, kan vården utvecklas fortlöpande.

De uppgifter som förs in i SNQ omfattas av samma sekretesskrav som journaluppgifter. Datasäkerheten har utformats i enlighet med patientdatalagen och Datainspektionens föreskrifter, och databasen har ett avancerat åtkomstskydd. SNQ stöds av Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Efter etisk prövning och noggrann granskning av kvalitetsregistrets styrgrupp kan uppgifter ur SNQ även användas för forskning som syftar till ökad vårdkvalitet, i vissa fall i samverkan med andra register. Det rör sig då alltid om sammanställningar på gruppnivå, där de enskilda barnen inte kan identifieras.

Om du accepterar att uppgifter om vården av ditt barn sparas i SNQ behöver du inte göra något. Om du däremot - nu eller senare - inte vill att ditt barn skall delta i kvalitetsregistret kontaktar du patientansvarig läkare. Ett sådant beslut påverkar naturligtvis inte på något sätt den vård som barnet får. Din läkare kan även hjälpa dig om du önskar information om vilka uppgifter som har registrerats i SNQ.

Söker du mer information gå in på www.snq.se


Senast uppdaterad: 2018-04-22 20:56