Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Prematuritetsretinopati

lla barn som föds mycket för tidigt undersöks regelbundet av ögonläkare för att man ska upptäcka de barn som behöver behandling för den sjukdom, ROP (prematuritets-retinopati), som kan drabba ögat efter för tidig födelse.

Normal utveckling
Näthinnan sitter som en tapet på ögats insida och innehåller syn- celler som tar emot synintrycken och förmedlar dem via synnerven till hjärnan där de bearbetas och tolkas. Näthinnans blodkärl börjar växa ut från synnerven i graviditetsvecka 14-15 och täcker normalt hela näthinnan i fullgången tid.

ROP
Om man föds för tidigt kan tillväxten av näthinnans blodkärl störas, och ju tidigare man föds desto större är risken för onormal kärltillväxt. Färre än 5% av alla undersökta, kan få allvarliga förändringar som behöver behandlas med laser för att förhindra näthinneavlossning och synförlust. I de allra flesta fall blir det god effekt av behandlingen och i Sverige idag är det mycket ovanligt att ett barn blir blint på grund av ROP. ROP delas in i olika stadier som beskrivs i figuren.

De viktigaste riskfaktorerna för ROP är kort graviditetslängd, syrgas- behandling och dålig tillväxt de första levnadsveckorna. Idag finns det ett web-baserat datorprogram (WINROP) som, när man matat in barnets vikt en gång i veckan, kan bedöma barnets risk att få ROP som behöver behandlas. Med hjälp av WINROP kan barn med liten risk slippa onödiga undersökningar och de med störst risk kontrol- leras extra noga.

Så ställs diagnosen

Första undersökningen görs vid 1-2 månaders ålder. Före undersökningen får barnet ögondroppar som förstorar pupillerna. Ögonläkaren tittar sen in i ögonen med hjälp av en lampa och en förstorande lins som hålls framför ögat. Vid undersökningen behöver ögonlocken hållas isär, och detta brukar underlättas av att barnet slappnar av genom att suga på en napp med bröstmjölk eller sockerlösning på.

För att följa hur blodkärlen växer gör vi flera undersökningar, från två gånger per vecka till en gång varannan vecka. I de flesta fall behöver man inte göra undersökningar längre än till den vecka då barnet skulle ha fötts.

Behandling

Behandling med laser kan i allmänhet förhindra blindhet när ROP redan uppstått. 

Prevention är förstås att föredra. Blindhet kan förhindras på ett stort antal barn om syrgastillförseln kontrolleras och populationsanpassade screening- och behandlingsprogram införs. 

Andra preventiva strategier syftar till att förbättra energibalansen och därmed tillväxten. De mycket för tidigt födda barnen kan bara tillgodogöra sig begränsade mängder av näring, därför räcker det inte att öka mängden näring utan vi får istället fokusera på att tillföra rätt sorts fetter.  Mycket forskning pågår inom området.


Senast uppdaterad: 2018-04-22 19:50