ERN - europeiska referensnätverk

Det finns 24 europeiska referensnätverk (ERN). De arbetar för att hantera komplicerade eller sällsynta hälsotillstånd som kräver högt specialiserad behandling. Genom att sammanföra den kunskap och expertis som finns i olika länder ger nätverken vårdgivare tillgång till en stor grupp av sakkunniga vilket ökar möjlighet till diagnos, uppföljning och behandling.