Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksförbud på hela sjukhuset samt vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Information till dig som ska besöka sjukhuset eller någon av sjukhusets lokaler

 

Verksamhet Transplantationscentrum

På Transplantationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset utförs transplantationer av alla typer av organ; hjärta, lunga, lever, njure, bukspottkörtel och tarm. Både barn och vuxna patienter behandlas. De flesta får organ från avlidna donatorer, men i vissa fall kan transplantation med levande givare också göras. Vi är också ett regionalt centrum för operation och behandling av patienter med tumörer i lever och gallvägar.

VACCINATION MOT COVID-19        Version 7             2021-06-28

Under pandemin har vi sett att Sveriges organtransplanterade (liksom ö-cellstransplanterade) har en ökad risk att drabbas av svår COVID-19-infektion jämfört med personer som inte behandlas med immundämpande läkemedel. De patienter med svår organsvikt (innefattande de som står på väntelista för organtransplantation) tillhör också riskgrupp för svår COVID-19-infektion. Detta gäller alla våra vuxna patienter. Även bland våra patienter ses ett klart samband mellan hög ålder och svår infektion.

Vi rekommenderar alla organtransplanterade och de som står på väntelista för organtransplantation att vaccinera sig mot COVID-19!

Val av vaccin: Vi följer Folkhälsomyndighetens (FHM) rekommendationer gällande val av vaccin vid tiden för vaccination. Man kan ge olika vaccintyper och vaccin från olika tillverkare vid olika doseringstillfällen till en individ om så skulle behövas.

Vaccinations-start: Vid Transplantationscentrums mottagning har vi vaccinerat merparten av våra patienter med totalt 2 doser under vecka 12-18 i vår.

Vaccineffekt hos transplanterade? När man jämför friska med transplanterade avseende hur många som får antikroppar i blodet efter vaccination, visar studier utomlands och data från vår egen kliniska uppföljning, att personer med immundämpande behandling får lägre skyddseffekt av SARS-CoV2-vaccin. Vår bedömning är att vaccinet ändå skyddar de allra flesta mot riktigt allvarlig sjukdom men detta är ännu ej helt klarlagt. Vi har fått rapporter om en handfull transplanterade patienter som insjuknat i covid-19 efter 2 doser vaccin och någon har även varit svårt sjuk. Vi har även konstaterat ett fall med smittsam men lindrig covid-19 hos transplanterad patient efter vaccination med låga mängder påvisbara antikroppar i blodet.

Tredje vaccindos?   För att uppnå än bättre skyddseffekt av vaccin har det under våren i flera andra länder i Europa beslutats att ge en tredje vaccindos till bl a transplanterade. Ännu har sådant beslut ej tagits i Sverige av Folkhälsomyndigheten.

 Hur snart efter organtransplantation kan man vaccinera?  Cirka 1 månad efter transplantationen men ju längre tid desto bättre för att uppnå bättre vaccinsvar. Tidpunkten måste avgöras från fall till fall där behandlande läkare vid behov kan diskutera med Transplantationscentrum om lämplig handläggning. Vi väger då risken för smitta mot aktuellt immunförsvarsstatus hos patienten.

Vid planerad transplantation – hur nära inpå transplantation kan man vaccinera? Helst skall man vara fullt vaccinerad 2 veckor innan operationen. Tidsplanering av vaccinationen kontra transplantationsdatum får diskuteras med Transplantationscentrum på individuell bas.

Innebär vaccination mot COVID-19 att akut transplantation måste skjutas fram en viss tid? Nej. Om transplantation görs under eller kort efter fullföljd vaccination kan effekten av vaccinationen dock helt utebli pga. den initialt starka immundämpande medicineringen.

Levande njur-donatorer, skall de prioriteras för vaccination? Donatorer tillhör ej riskgrupp för svår COVID-19-infektion och behöver ej vaccineras med förtur. Endast de som sammanbor med organtransplantat-mottagaren skall prioriteras för vaccination, se nedan.

Patienter som haft COVID-19-infektion, behövs vaccination nu i vår? Då det finns fall beskrivna där personer trots påvisade antikroppar efter genomgången infektion har återinsjuknat i COVID-19-infektion rekommenderas även denna grupp patienter att vaccineras. Patienten skall ha återhämtat sig efter COVID-19-infektion innan vaccination blir aktuell vilket innebär att detta också är en individuell bedömning. Vi har noterat i vår kliniska uppföljning efter vaccination att de med genomgången COVID-19 kan ha noll eller låga antikropps-nivåer före vaccination men efter 2 doser har vi sett höga nivåer antikroppar mot SARS-CoV2.

EFTER Vaccination – kan jag leva som vanligt igen? Nej. Baserat på ovanstående, uppmanar vi till fortsatt försiktighet. Trots vaccination finns det både risk att fortfarande insjukna i COVID-19 liksom att föra smittan vidare till andra. Begränsa umgänget till en mindre grupp närstående, ju fler av dessa (vuxna) som är vaccinerade desto lägre risk för den transplanterade att bli smittad.

Så länge vi fortfarande har samhällsspridning respektive förekomst av nya muterade varianter av coronavirus, bör alla – inbegripet både vaccinerade och de med genomgången infektion – fortsätta hålla avstånd, ha munskydd när det är omöjligt att hålla avstånd, testa sig vid symtom osv.

 

Till dig som är transplanterad - Information från MOD

Patientinformation Covid-19 riktad till lungtransplanterade

Vi vet ännu ganska lite om vad som händer om man är lungtransplanterad och drabbas av SARS-CoV-2 (COVID-19) då det finns få rapporterade fall. Det finns inga särskilda rekommendationer för lungtransplanterade jämfört med andra organtransplanterade. Vi anser att man bör begränsa sina icke nödvändiga, sociala kontakter och undvika folksamlingar. Det finns inga hinder för att vistas utomhus i miljöer med få människor. Man bör följa de råd och riktlinjer som publiceras av folkhälsomyndigheten.


Senast uppdaterad: 2021-05-21 10:07