Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksförbud på hela sjukhuset samt vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Munskydd ska användas av dig och eventuell medföljare som ska besöka sjukhuset eller någon av sjukhusets lokaler

Verksamhet Transplantationscentrum

På Transplantationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset utförs transplantationer av alla typer av organ; hjärta, lunga, lever, njure, bukspottkörtel och tarm. Både barn och vuxna patienter behandlas. De flesta får organ från avlidna donatorer, men i vissa fall kan transplantation med levande givare också göras. Vi är också ett regionalt centrum för operation och behandling av patienter med tumörer i lever och gallvägar.

VACCINATION MOT COVID-19        Version 6              2021-04-20

Under pandemin har vi sett att Sveriges organtransplanterade (liksom ö-cellstransplanterade) har en ökad risk att drabbas av svår COVID-19-infektion jämfört med personer som inte behandlas med immundämpande läkemedel. De patienter med svår organsvikt (innefattande de som står på väntelista för organtransplantation) tillhör också riskgrupp för svår COVID-19-infektion. Detta gäller alla våra vuxna patienter. Även bland våra patienter ses ett klart samband mellan hög ålder och svår infektion.

Vi rekommenderar alla organtransplanterade och de som står på väntelista för organtransplantation att vaccinera sig mot COVID-19!

Val av vaccin: Vi följer Folkhälsomyndighetens (FHM) rekommendationer gällande val av vaccin med reservation för att ny information kan komma. Enligt Läkemedelsverket (webinarium Infektion 2021-02-26) kan man ge olika vaccintyper vid första och andra dosen till en individ om så skulle behövas. Om man har fått en första vaccindos med Astra Zeneca (Vaxzevria®) och vaccinet inte är lämplig för en andra dos kan man således erhålla ett annat vaccin.

Vaccinations-start: De flesta patienter hörande till Transplantationscentrums mottagning har vaccinerats med första dosen vecka 12-14.  Dos nummer 2 planerar vi ge vecka 16-18 med reservation för ev. leveranssvårigheter. Några patienter som av olika skäl ej fått vaccin i första omgången kommer självklart att bli vaccinerade så snart det är praktiskt möjligt.

Hur snart efter organtransplantation kan man vaccinera?  Cirka 1 månad efter transplantationen men ju längre tid desto bättre för att uppnå bättre vaccinsvar. Tidpunkten måste avgöras från fall till fall där behandlande läkare vid behov kan diskutera med Transplantationscentrum om lämplig handläggning. Vi väger då risken för smitta mot aktuellt immunförsvarsstatus hos patienten.

Vid planerad transplantation – hur nära inpå transplantation kan man vaccinera? Helst skall man vara fullt vaccinerad 2 veckor innan operationen. Tidsplanering av vaccinationen kontra transplantationsdatum får diskuteras med Transplantationscentrum på individuell bas.

Innebär vaccination mot COVID-19 att akut transplantation måste skjutas fram en viss tid? Nej. Om transplantation görs under eller kort efter fullföljd vaccination kan effekten av vaccinationen dock helt utebli pga. den initialt starka immundämpande medicineringen.

Levande njur-donatorer, skall de prioriteras för vaccination? Donatorer tillhör ej riskgrupp för svår COVID-19-infektion och behöver ej vaccineras med förtur. Endast de som sammanbor med organtransplantat-mottagaren skall prioriteras för vaccination, se nedan.

Kan man kontrollera vaccineffekten? Man kan mäta antikroppar c: a 1 månad efter vaccinationen men även vid frånvaro av mätbara antikroppar kan man tänka sig ha nytta av vaccinet. Det finns inte heller någon referens vilken nivå av antikroppar ev. skulle innebära ett säkert skydd. Därför finns inget skäl att kontrollera antikroppsnivån medicinskt sett.

Patienter som haft COVID-19-infektion, behövs vaccination nu i vår? Då det finns fall beskrivna där personer trots påvisade antikroppar efter genomgången infektion har återinsjuknat i COVID-19-infektion rekommenderas även denna grupp patienter att vaccineras. Patienten skall ha återhämtat sig efter COVID-19-infektion innan vaccination blir aktuell vilket innebär att detta också är en individuell bedömning.

Anhöriga till organtransplanterade, skall de vaccineras? Folkhälsomyndigheten har inkluderat hushållskontakter (sammanboende, personliga assistenter osv.) till organtransplanterade till Fas 2 dvs samma prioritering som organtransplanterade. Tyvärr kan vi vid Transplantationscentrum inte vaccinera anhöriga men det finns en gemensam organisation vid SU för vaccinering av denna grupp.

Vi har en pågående forskningsstudie sedan början av pandemin för att studera immunsvaret mot SARS-CoV2 hos våra transplanterade över tid. Denna fortsätter även efter vaccinationen.

EFTER Vaccination – kan jag leva som vanligt igen? Vi uppmanar till fortsatt försiktighet! Trots vaccination finns det risk att fortfarande insjukna i COVID-19 liksom att föra smittan vidare till andra, framförallt om nya varianter (mutationer) av viruset dyker upp.

FHM bedömer att de som vaccinerats kan träffa enstaka personer utanför hushållet även inomhus redan 3v efter första vaccindos. Vår bedömning är att organtransplanterade bör vänta längre och att man är något bättre skyddad mot svår COVID-19 först efter en andra vaccindos.  Vi föreslår att man därefter är fortsatt restriktiv och begränsar umgänget till en mindre grupp närstående.

Så länge vi fortfarande har stor samhällsspridning respektive förekomst av nya muterade varianter av coronavirus, bör alla – inbegripet både vaccinerade och de med genomgången infektion – fortsätta hålla avstånd, ha munskydd när det är omöjligt att hålla avstånd, testa sig vid symtom osv.

Till dig som är transplanterad - Information från MOD

Patientinformation Covid-19 riktad till lungtransplanterade

Vi vet ännu ganska lite om vad som händer om man är lungtransplanterad och drabbas av SARS-CoV-2 (COVID-19) då det finns få rapporterade fall. Det finns inga särskilda rekommendationer för lungtransplanterade jämfört med andra organtransplanterade. Vi anser att man bör begränsa sina icke nödvändiga, sociala kontakter och undvika folksamlingar. Det finns inga hinder för att vistas utomhus i miljöer med få människor. Man bör följa de råd och riktlinjer som publiceras av folkhälsomyndigheten.


Senast uppdaterad: 2021-05-21 10:07