Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksförbud på samtliga mottagningar och vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Munskydd ska användas av dig och eventuell medföljare som ska besöka sjukhuset.

Läs mer här.

Verksamhet Transplantationscentrum

På Transplantationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset utförs transplantationer av alla typer av organ; hjärta, lunga, lever, njure, bukspottkörtel och tarm. Både barn och vuxna patienter behandlas. De flesta får organ från avlidna donatorer, men i vissa fall kan transplantation med levande givare också göras. Vi är också ett regionalt centrum för operation och behandling av patienter med tumörer i lever och gallvägar.

VACCINATION MOT COVID-19                                                      

Under pandemin hittills har vi sett att Sveriges organtransplanterade verkar ha en ökad risk att drabbas av svår COVID19-infektion jämfört med personer som inte behandlas med immundämpande läkemedel. Även alla de patienter med svår organsvikt (innefattande de som står på väntelista för organtransplantation) tillhör riskgrupp för svår COVID-19-infektion. Detta gäller alla våra vuxna patienter. Även bland våra patienter ses ett klart samband mellan hög ålder och svår infektion.

Vaccination har så smått startat i Sverige. Hittills finns inga avslutade studier på COVID-19 vaccination hos organsviktande- eller organtransplanterade patienter. Utifrån vaccinens verkningsmekanism bedömer vi risken för vaccin-biverkan betydligt lägre jämfört med risk för svår komplikation vid COVID-19-sjukdom.

Vi rekommenderar alla organtransplanterade och de som står på väntelista för organtransplantation att vaccinera sig mot COVID19!

Hur snart efter organtransplantation kan man vaccinera? Tidigast 1 men helst 3 månader efter transplantationen för att uppnå bättre vaccinsvar. Tidpunkten måste avgöras från fall till fall där behandlande läkare vid behov kan diskutera med Transplantationscentrum om lämplig handläggning. Vi väger då risken för smitta mot aktuellt immunförsvarsstatus hos patienten.

Vid planerad transplantation – hur snart innan transplantation kan man vaccinera? För närvarande gör vi inga planerade transplantationer. Om frågan blir aktuell framöver skall den diskuteras med Transplantationscentrum.

Innebär vaccination mot COVID 19 att akut transplantation måste skjutas fram en viss tid? Nej. Om transplantation görs under eller kort efter fullföljd vaccination kan effekten av vaccinationen dock helt utebli pga den initialt starka immundämpande medicineringen.

Levande njur-donatorer, skall de prioriteras för vaccination? Donatorer tillhör ej riskgrupp för svår COVID-19-infektion och behöver ej vaccineras med förtur. Endast de som sammanbor med organtransplantat-mottagaren kan eventuellt prioriteras för vaccination, se nedan.

Patienter som haft COVID-19-infektion, behövs vaccination nu i vår? Då det finns fall beskrivna där personer trots påvisade antikroppar efter genomgången infektion har återinsjuknat i COVID-19-infektion rekommenderas även denna grupp patienter att vaccineras. (Se The Transplant Society, 5 Januari 2021). Patienten skall ha återhämtat sig efter COVID-infektion innan vaccination blir aktuell vilket innebär att detta också är en individuell bedömning.

Anhöriga till organtransplanterade, skall de vaccineras? Vi bedömer att vuxna personer i samma hushåll som patienten bör om möjligt vaccineras i samma tidsperiod som patienten. Folkhälsomyndigheten har dock ännu ej angett prioriteringsordning för denna grupp personer.

Vaccinations-start:

Vi hoppas så snart som möjligt komma igång med att vaccinera mot Covid-19. Så snart som vaccinet blir tillgängligt kommer vi att informera om detta här på hemsidan.

Respektive mottagning som sköter organtransplanterade organiserar sina respektive patienters vaccination. Transplantationsmottagningen, Sahlgrenska kommer att vaccinera de patienter som går på regelbundna kontroller hos oss.

Vi kommer tilldelas en typ av vaccin och det kommer inte finnas möjlighet att välja vilken typ av vaccin man vill ha. Vaccin från Pfizer, Moderna och Astra Zeneca som hittills är eller kommer att bli aktuella i Sverige för vaccination bedöms alla tre vara lämpliga att använda till vår patientpopulation.

Då man ska ha två sprutor av samma typ ska man vaccinera sig på samma mottagning vid båda doseringstillfällena.

Om man bor långt bort och det går att få tillgång till vaccin utan att man behöver resa långt är naturligtvis detta att föredra.

Vi har en pågående forskningsstudie sedan början av pandemin för att studera immunsvaret mot SARS-CoV2 hos våra transplanterade över tid. Denna fortsätter även efter vaccinationen.

EFTER Vaccination – kan jag leva som vanligt igen? Tyvärr inte, så länge vi fortfarande har stor samhällsspridning av virus måsta alla – inbegripet både vaccinerade och de med genomgången infektion – fortsätta hålla avstånd, ha god handhygien osv.

Till dig som är transplanterad - Information från MOD

Patientinformation Covid-19 riktad till lungtransplanterade

Vi vet ännu ganska lite om vad som händer om man är lungtransplanterad och drabbas av SARS-CoV-2 (COVID-19) då det finns få rapporterade fall. Det finns inga särskilda rekommendationer för lungtransplanterade jämfört med andra organtransplanterade. Vi anser att man bör begränsa sina icke nödvändiga, sociala kontakter och undvika folksamlingar. Det finns inga hinder för att vistas utomhus i miljöer med få människor. Man bör följa de råd och riktlinjer som publiceras av folkhälsomyndigheten.


Senast uppdaterad: 2021-01-21 09:50