Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Verksamhet Transplantationscentrum

På Transplantationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset utförs transplantationer av alla typer av organ; hjärta, lunga, lever, njure, bukspottkörtel och tarm. Både barn och vuxna patienter behandlas. De flesta får organ från avlidna donatorer, men i vissa fall kan transplantation med levande givare också göras. Vi är också ett regionalt centrum för operation och behandling av patienter med tumörer i lever och gallvägar.

Transplantationscentrum möter unga vuxna

– Det känns väldigt skönt att möta andra som varit med om det du upplevt. Speciellt i den här åldern, säger 24-årige Martin Koncz som kom till Transplantationscentrums första skräddarsydda mottagningsdag för unga vuxna. Läs reportaget i Sahlgrenskaliv, sjukhusets digitala magasin.

Version 11                                                         2022-05-20

COVID-19 

Vaccination
Vi rekommenderar alla vuxna organtransplanterade och de som står på väntelista för organtransplantation att vaccinera sig mot SARS-CoV2.

Vaccineringen startade våren 2021 med två doser mRNA-vaccin (Pfizer eller Mordern), en extra 3:e dos gavs tidigt hösten -21. Dessa tre doser givna till immunbrist-patienter (inkl. organtransplanterade) kallar folkhälsomyndigheten (FHM) för primär-vaccination. En fjärde dos (påfyllnadsdos 1) gavs till organtransplanterade i cirka februari/mars i år. Vi har sett i vår studie av vaccinsvar hos organtransplanterade att det har lönat sig att vaccinera med alla dessa doser. Vi ser att färre har drabbats av svår COVID-19-infektion men SARS-CoV2 är fortfarande en potentiellt dödlig sjukdom framförallt för de som inte bildar antikroppar. Uteblivet vaccinationssvar efter 4 doser ses i vår studie hos c:a 10% av de organtransplanterade. Bäst skydd har de som både är vaccinerade och har haft COVID-19. Vi vet ännu inte hur bra eller hur länge vaccinskyddet varar över tid bland organtransplanterade. Förväntat är att effekten är lägre och avtar snabbare jämfört med friska.

Femte vaccindos till organtransplanterade

FHM rekommenderar nu, våren 2022, en 5:e vaccindos mot covid-19 till organtransplanterade patienter oberoende av tidigare antikroppssvar.

  • 5:e dos ges i regel med samma mRNA-vaccin som föregående vaccinationer och fyra månader efter senaste vaccination.
  • För användning av det nya protein-baserade vaccinet Nuvaxovid® för organtransplanterade finns idag ingen nämnvärd erfarenhet. Vaccinet kan i enstaka fall övervägas av behandlande läkare för patienter med uteblivet antikroppssvar efter fyra tidigare vaccinationer.
  • Att avstå från ytterligare vaccination efter fyra vaccinationer och genomgången covid infektion kan också övervägas av behandlande läkare.

Tillgång till vaccin är fortsatt god och vi vill be våra patienter att kontakta vårdcentral eller vaccinationsmottagning för att boka en tid för 5:e vaccindosen fyra månader efter senaste vaccination. Det behövs inget särskilt intyg utan vaccinatörer ska vara informerade om Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendationer. I annat fall kan man hänvisa till informationen här på hemsidan.

Sjätte vaccindos

FHM förväntar sig att i höst erbjuda en ytterligare påfyllnadsdos till organtransplanterade

 Genombrottsinfektion

  1. Alla organtransplanterade med förkylningssymtom skall testa sig för COVID-19, oavsett om man haft infektionen tidigare och/eller är fullvaccinerad. Vi har sett enstaka patienter som trots vaccinering med 3e dos insjuknat i COVID-19 och behövt sjukhusvård. Dessa har haft låg nivå eller inga SARS-CoV2-antikroppar.
  2. Kontakta din transplantationsmottagning snarast om du fått COVID-19! Vi kan behöva ta blodprover, färskt PCR-test från näsan och eventuellt undersöka dig för att ge dig rätt behandling, se nedan.

Behandling av aktiv COVID-19-infektion

Vi har fått tillgång till bättre behandling av svår COVID-19-infektion. Denna behandling bör ges tidigt i förloppet för bästa effekt. Aktuella för behandlingen är främst de personer som ej utvecklat mätbara antikroppar mot COVID19 trots vaccination.  

FÖRLÄNGD KARANTÄN för organtransplanterade! Då organtransplanterade läker ut infektioner långsammare har vi sett förlängt bärarskap av smitta. FHM skriver: ”För fall som är immunsupprimerade eller haft en svårare sjukdomsbild så gäller alltid individuell bedömning men som tumregel minst 2 dygns feberfrihet med stabil klinisk förbättring samt minst 14 dagar från insjuknandedagen2”.

Övrigt om vaccination

Hur snart efter organtransplantation kan man vaccinera?  Cirka 1 månad efter transplantationen men ju längre tid desto bättre för att uppnå bättre vaccinsvar. I praktiken har vi ofta väntat 3 månader efter transplantationen.  Tidpunkten måste avgöras från fall till fall där behandlande läkare vid behov kan diskutera med Transplantationscentrum om lämplig handläggning. Vi väger då risken för smitta mot aktuellt immunförsvarsstatus hos patienten.

Vid planerad transplantation – hur nära inpå transplantation kan man vaccinera? Helst skall man vara fullt vaccinerad 2 veckor innan operationen. Tidsplanering av vaccinationen kontra transplantationsdatum får diskuteras med Transplantationscentrum på individuell bas.

Innebär vaccination mot COVID-19 att akut transplantation måste skjutas fram en viss tid? Nej. Om transplantation görs under eller kort efter fullföljd vaccination kan effekten av vaccinationen dock helt utebli pga. den initialt starka immundämpande medicineringen.

Levande njur-donatorer, skall de prioriteras för vaccination? Vi rekommenderar alla levande donatorer att vaccinera sig med 3 doser vaccin i god tid innan donationsoperationen.

EFTER Vaccination – kan jag leva som vanligt igen? Nej. Baserat på ovanstående, uppmanar vi till fortsatt försiktighet. Trots vaccination finns det både risk att fortfarande insjukna i COVID-19 liksom att föra smittan vidare till andra.

Länkar

  1. Påfyllnadsdos vid allvarlig immunbrist https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/januari/personer-med-allvarlig-immunbrist-rekommenderas-pafyllnadsdos-av-vaccin-mot-covid-19-tidigare/
  2. Karantän vid immunsupprimerande behandling: https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/a4152a2ca43e49e49b14dfc4fe8e7cc9/vagledning-om-smittsamhetsbedomning-vid-covid-19.pdf

 


Senast uppdaterad: 2022-10-04 12:49