Expertteamet

Exempel på vad man kan skriva i sammanfattningen: Runt 1000 tecken
Barn-vuxna, transition? Samverkan mellan specialister i teamet, MDK?
Uppföljning, riktlinjer, årskontroller, samordning av vårdinsatser? Samverkan/ansvarsfördelning mellan specialistsjukvård– primärvård–habilitering–hemortssjukhus-myndigheter? Skrivs vårdplaner? Finns nationellt och internationellt samarbete? Finns samarbete med patientnätverk?

Ingår i expertteamet

 • Expertteamsansvarig: 
 • Expertteamskoordinator: 
 • Hematolog
 • Sjuksköterska
 • Neurolog (läkare som arbetar med sjukdomar i nervsystemet)
 • Endokrinolog
 • Kardiolog
 • Lungläkare
 • Kirurg
 • Öron-Näsa-Hals-läkare
 • Ögonläkare
 • Immunolog
 • Obstetriker
 • Onkolog
 • Gastroenterolog
 • Leverläkare
 • Njurläkare
 • Radiolog
 • Genetiker
 • Narkos/smärtläkare
 • Dietist
 • Fysioterapeut
 • Arbetsterapeut
 • Psykolog
 • Kurator

Barnteamet

 •  

Vuxenteamet

 •