Kontaktvägar

Kontaktuppgifter till expertteamet samt remissvägar.

Kontaktuppgifter till teamet

Expertteamskoordinator 
E-post: 
Tel:

Expertteamsansvarig
E-post: 
Telefon via växel: 031-342 10 00

Kontaktväg för patienter/närstående via 1177

E-post sänds över öppna nät och är inte en säker kontaktväg. Skicka därför inga personuppgifter eller känslig information per e-post.

Remissvägar

Adress (på kuvertet):
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Adress (på remissen):
Hematologimottagning Sahlgrenska
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Egenremiss via 1177

 

 

Barnteamet 

Expertteamskoordinator (barn) 
E-post: 
Tel: 

Expertteamsansvarig (barn) 
E-post:

Telefon via växel: 031-342 10 00

Kontaktväg för patienter/närstående (barn) via 1177

E-post sänds över öppna nät och är inte en säker kontaktväg. Skicka därför inga personuppgifter eller känslig information per e-post.

Vuxenteamet

Expertteamskoordinator (vuxen) 
E-post: 
Telefon:

Expertteamsansvarig (vuxen) 
E-post: 
Telefon via växel: 031-342 10 00

Kontaktväg för patienter (vuxna) via 1177

E-post sänds över öppna nät och är inte en säker kontaktväg. Skicka därför inga personuppgifter eller känslig information per e-post.

Remissvägar barn

Adress (på kuvertet):
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Adress (på remissen):

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Egenremiss via 1177

Remissvägar vuxen

Adress (på kuvertet):
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Adress (på remissen):

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Egenremiss via 1177